Asutuse sisene koolitus

Võta ühendust

Sihtrühm: kõik asutused, kus toimub koristamine- koristusteenust pakkuvad ettevõtted, eripuhastustöid teostavad ettevõtted, isekoristavad ettevõtted, koristusteenuse ostjad, koristustarvikute müüjad

Eesmärk: muudatuste läbiviimine inimese käitumises ja/ või mõtlemises

Koolituse sisu: selgub eelnevast kaardistusest või auditist, jälgides koristusprotsessi

Koolitajad: kõik meie koolitajad on pikaajalise kogemusega spetsialistid ja omavad nii erialast kui pedagoogilist ettevalmistust

Töökeeled: eesti, vene, soome, inglise

Asukoht: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa

Asutuse sisese koolituse soovituslikud osad on:
•Eelaudit - võimalikult täpse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
•Koolitus -  teooria vaheldub praktilise õppega
•Järelaudit -  kontrollida koolitusel õpitu rakendumist praktikas (raport)
                                   
                        Küsi julgesti oma vajadustest lähtuvat pakkumist!