Koristuskontseptsiooni koostamine

Võta ühendust

Koristamise eesmärk on puhtus, kuid selle saavutamiseks vajame head plaani.


Koristuskava koostamisel lähtume:

  • Lihtsus - vajame vähe kuid õigeid asju (hästi põhjendatud valikud)

  • Praktilisus - kasutuskohad, töövõtted, hooldamine

  • Rakendatavus – juhendmaterjal töö korraldamiseks

  • Investeeringu suuruse selgus – töövahendite, ainete valik, kogus, maksumus


Koristusplaanis on kasutatud pilte, mis teeb selle kasutamise lihtsaks, sõltumata kasutaja keeleoskusest.

Kava on kergesti kohandatav ka muutunud oludes.

Oleme abiks kava rakendamisel, tehes vajadusel muudatusi ja täiendusi, anname nõu kust ja kuidas osta.


Võimalikud jätkutegevused:

  • Koolitus (töötaja praktiline juhendamine)

  • järelaudit

  • tööjõuvajaduse määratlemine

  • koristustööde järelevalve

  • kvaliteedikontroll


Võta meiega julgelt ühendust, et saaksime koos leida parima lahenduse!