Koristushangete koostamine ja nõustamine

Võta ühendust
Puhtus on midagi sellist, mida on sageli raske määratleda ja kirjeldada.
Kas ostame tegevusi (põranda pesu) või tulemust (puhast põrandat)? Kuna soovitud tulemust on raskem kirjeldada, siis piirdutakse enamasti tegevuste loetelu ja sagedusega.

Mida ja kuidas hinnata pakkumiste puhul? Hinda? Kvaliteeti? Mida veel? Kui hinnata midagi veel peale hinna, siis mida? Kuidas? Miks?
Lahendus on lihtne - tuleb kirja panna just see, mida vajatakse ja seda tulemuse keeles ehk millist puhtust vajatakse. Hiljem kontrollida, kas lubatu on saavutatud. Kui need tingimused on täidetud, on loodud eeldused ka teenusega rahuloluks.

Eesmärk:
•    Määratleda koristusvajadus ning kaardistada olukord hankes
•    Vastavalt kliendi vajadusele koostada koristusteenuse tehniline kirjeldus ning hindamiskriteeriumid
•    Vajadustest lähtuva hanke läbiviimine

Võimalik sisu:
•    Tellija vajaduste kaardistamine, võimalusel audit reaalses keskkonnas
•    Koristusteenuse tehnilise kirjelduse väljatöötamine
•    Hinnang reaalsele tööde teostamiseks vajatavale tööajale
•    Võimalike hindamiskriteeriumite väljatöötamine

Kasu antud protsessist:
•    Optimaalse koristushanke läbiviimine, mille tulemusena selgub teovõimeline koostööpartner

Aitame kaardistada Sinu vajadused ning koostada vajalik koristustehniline dokumentatsioon!