Kutsetunnistuste register

Võta ühendust

Kutsetunnistuste registris saate tutvuda välja antud ja kehtivate kutsetunnistuste andmetega.

Register võimaldab päringuid:
•kutsetunnistuse numbri järgi
•kutsetunnistust omava isiku järgi
•kutse nimetuste järgi
•kutsetunnistuste väljastajate järgi
•tunnistuste tüüpide järgi

01.08.2013 seisuga on puhastusteeninduse valdkonnas on välja antud 1735 kutsetunnistust.

Kutsete järgi jagunevad need järgmiselt:
Puhastusteenindaja I-   1479
Puhastusteenindaja II-  171
Puhastustööde juht III- 52