Kvaliteedikontroll/ puhtuse mõõtmine

Võta ühendust
Kontrollimine on oluline protsess pideva kvaliteedi tagamiseks, et anda hinnang saavutatud puhtusele. Oluline on kontrolle läbi viia ka siis, kui ei ole probleeme, et kontroll ei muutuks karistusaktsiooniks vaid oleks pideva kvaliteedi tagamise vahend.

Eesmärk:
  • Saavutatud puhtusele hinnangu andmine, võrdlemine kokkulepitud tulemusega
  • Parandusettepanekute kaardistamine - mida teha, et antud olukorda  muuta lähtuvalt kokkulepitud eesmärgist

Võimalik sisu:
  • Kvaliteedi kontrollimine vastavalt eelnevalt kokkulepitud viisil
  • Raport tulemuste kohta koos võimalike soovitustega olukorra parandamiseks

Kasu antud protsessist:
  • Pädevate konsultantide poolt sõltumatu ja objektiivne kvaliteedikontrolli läbiviimine
  • Regulaarse kvaliteedikontrolliga pideva kvaliteedi tagamine ning tõusude ja languste vaheldumise vältimine
  • Soovitustest tulenev koristamise optimeerimine ning seeläbi võimalik kulude säästmine

Küsi julgelt nõu puhtuse mõõtmise põhimõtete kokkuleppimiseks või puhtuse hindamisel!