Oleme aktiivselt tegelenud enese järjepideva arendamisega ja seoses sellega oleme läbi viinud mitmeid projekte.
Projekte on rahastatud erinevatest programmidest.


Aastate lõikes jagunevad projektid järgnevalt:
2013- 2 projekti- 19 426 eurot
2012- 1 projekt- 11 774 eurot

 

Vasakult menüüst leiate lisainfot meie poolt teostatud ja teostavatest projektidest.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon tunnustab Täiskasvanud õppija nädala raames aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ning aasta koolitussõbralikumat omavalitsust.

2012. aastal oli aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni kategoorias kolm kandidaati ning valituks osutus Puhastusekspert.