Kutse andmine

Võta ühendustTeeninduse Kutsenõukogu otsusega on puhastusvaldkonna kutse andja OÜ Puhastusekspert.

 Toimumisaeg

 Toimumiskoht

Dokumentide esitamise tähtaeg

 11.12.2017

tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn

Kutseeksami algus kell 10.00 
 11.11.2017
 31.01.2018

tase 3 ja 4

 Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn

Kutseeksami algus kell 10.00
 30.12.2017
 12.02.2018

tase 5
 Tallinn

Kutseeksami algus kell 10.00
 12.01.2018

Dokumendid palume saata aadressile:

Puhastusekspert OÜ
Renneoru 4
Väike-Maarja
46202

või digitaalselt allkirjastatuna info@puhastusekspert.ee

NB!

  • Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 15.
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 12.
  • Puhastustööde juht, tase 5 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 10.

Kui väljakuulutatud eksamile on registreerunud vähem isikuid, siis on Kutsekomisjonil õigus eksam ära jätta. Kutseeksami toimumine või mittetoimumine selgub üks kuu enne eksami toimumisaega (siis kui on dokumentide esitamise tähtaeg).

Kui kutseeksam jääb ära väheste osalejate tõttu, on juba avalduse esitanud isikutel võimalus valida uus kutseeksami aeg väljakuulutatud eksamite seast.