Kutse andmine

Võta ühendust
Millised muudatused on toimunud 
kutse andmises?
 Loe lähemalt siit!


 Toimumisaeg

 Toimumiskoht

Dokumentide esitamise tähtaeg

 31.05.2018

tase 2
 Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tallinn 46, Paide

Kutseeksami algus kell 10.00
 11.05.2018
 06.06.2018

tase 3 ja 4
 Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn

Kutseeksami algus kell 10.00
 11.05.2018
 13.06.2018

tase 3 ja 4
 Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tallinna 46, Paide

Kutseeksami algus kell 10.00
 13.05.2018
 19.06.2018

tase 5
 Tallinn või Paide

Kutseeksami algus kell 10.00
 19.05.2018
 03.07.2018

tase 3 ja 4
 Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn

Kutseeksami algus kell 10.00
 03.06.2018

Dokumendid palume saata aadressile:

Puhastusekspert OÜ
Renneoru 4
Väike-Maarja
46202

või digitaalselt allkirjastatuna info@puhastusekspert.ee

NB! Kui väljakuulutatud eksamile on registreerunud alla 15 inimese, siis on Kutsekomisjonil õigus eksam ära jätta. Kutseeksami toimumine või mittetoimumine selgub üks kuu enne eksami toimumisaega (siis kui on dokumentide esitamise tähtaeg).

Kui kutseeksam jääb ära väheste osalejate tõttu, on juba avalduse esitanud isikutel võimalus valida uus kutseeksami aeg väljakuulutatud eksamite seast.