Safety and hygiene – safer environment 
Ohutus ja hügieen – turvalisem keskkond

Periood: 01.09.2015 – 31.12.2017

Finantseerimisallikas: Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fond, Kesk-Läänemere programm 2014-2020

Juhtpartner: Keuda Group

 Eesmärk

SAFHY Projekti eesmärgiks on arendada Soome ja Eesti tööjõu erialaseid oskuseid puhastus- ja tervishoiuteenindussektorites. Peamiseks projekti sihiks on edendada õppimist ja kutsealaseid oskuseid, eriti hügieeni valdkonnas. Hügieenialaste teadmiste abil on võimalik vähendada igapäevaseid hügieeniriske ja takistada nakkuste levikut, mille tulemusel tagatakse senisest turvalisem keskkond nii meditsiinis kui ka puhastusteeninduses.

 Projekti jooksul vaadatakse üle ja ühtlustatakse Soome ja Eesti puhastuse- ja tervishoiuteeninduse õppekavad ja luuakse ühine digitaalne õppematerjal, mida hakatakse mõlemas riigis kasutama kutseõppes, koolitamisel ja tööalaseks täiendõppeks. Väljatöötatud õppematerjal saab olema eesti-, soome-, vene- ja inglise keelne, mis soodustab rahvusvahelist tööjõu mobiilsust.

 Projekti finantseerib ERDF summas 921 249,15 € ja kogu projektifinantseering on 1 184 999 €.

 Projekti partneriteks on Puhastusekspert, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool Eestist ning Keuda Group ja Digital Robot Soomest. Projekti kestvus on 1.09.2015 – 31.12.2017

 Kontaktid:

 SAFHY projektijuhtMaarja Treufeld Projekt SAFHY

Tuija Laine
Keuda Group

Kirkkotie 31, Tuusula; Soome

+358 504 150 859

Tuija.laine@keuda.fi

 


Helge Alt, Birgit Villo SAFHY filmimine

Puhastuseksperdi SAFHY projektijuht

Maarja Treufeldt
Puhastusekspert OÜ

Pärnu mnt 120, Tallinn; Eesti

+372 568 19 226

maarja@puhastusekspert.ee