Koristamisel on suur roll kinnisvara elukaare seisukohalt - 15-30% kinnisvara hoolduse eelarvest läheb koristamisele. Ruumide puhtusest või mustusest oleneb tegelikult palju - seal töötavate inimeste tervis ja töövõime, klientide hinnang antud ettevõttele, pinnakatete säilimine jne. Puhtusest sõltub palju rohkem, kui oskame arvata.

• Kui puhas on puhas? Kui puhtad peaks erinevad ruumid olema?
• Kuidas mõõta, kas kokkulepitud puhtus on saavutatud?
• Kui palju kulub reaalselt aega koristamiseks?
• Kuidas osta just sellist koristusteenust, mida tegelikult vajatakse? Kuidas teha vahet erinevate pakkujate vahel?  Kas ja mida mõõta pakkumiste puhul peale hinna?
• Mida teha, et mõistlike ressurssidega saavutada soovitud puhtus?
• Milliseid tarvikuid ja masinaid peaks ostma? Millised on sobivad just meile?
• Kas ja mille arvelt oleks võimalik säästa koristuskuludelt?

Kui olete kas või ühele neist küsimustest mõelnud ja vastust ei ole, siis oleme valmis teid aitama.  Selleks on OÜ Puhastusekspert’il pakkuda erinevaid teenuseid, et saavutada just teie poolt vajatav tulemus.