Uute objektide käivitamine

Võta ühendust

Uue objekti käivitamisega kaasneb palju küsimusi (tööjõu vajadus? kui sageli? millega? kuidas?), et koristamine saaks juba alguses parimal võimalikul viisil korraldatud. Hilisemad ümberkorraldused ja muudatuste läbiviimine nõuab lisaressursse ja on palju vaevalisem.

Eesmärk:

  • Uuel objektil optimaalse koristamise käivitamine

Võimalik sisu:

  • võib sisaldada mitmeid teenuseid - näiteks reaalse tööaja mõõdistus, terviklik koristuskontseptsioon (ained, tarvikud, meetodid, pinnad)
  • tegevusplaani koostamine
  • puhastusteenindajate juhendamine reaalses tööelus

Kasu antud protsessist:

  • parim, vajadustest lähtuv puhtuse loomise viis on juurutatud juba alguses ning seeläbi säästetakse asjatute kulude arvelt

Pakume kogenenud konsultandi abi, et objekti koristamine saaks juba alguses parimal viisil korraldatud!