Uuemad uudised

Võta ühendust

Aeg (taas)tõendada oma kutseoskuseid!

Eestis on olemas puhastusvaldkonnas kutsestandardid aastast 2001 ning kutsetunnistusi väljastatakse alates 2004-aastast, kui puhastusvaldkonnas sai kutseandjaks Puhastusekspert. Kokku on väljastatud 14-aasta jooksul 2432 kutsetunnistust.  

Puhastusteeninduse võtmeisikuks on Puhastustööde juht, töödejuhataja pädevus on sageli määrava tähtsusega. Hetkel on Eestis 78 Puhastustööde juht tase 5 (vana süsteemi järgi III) kehtivat kutsetunnistust. Kellel on  kutsetunnistus kaotanud kehtivuse viimase 3 aasta jooksul, on võimalik taotleda selle uuendamist, tingimustega saate tutvuda siin. Järgmine Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam toimub 12.veebruar 2018, siis vaadatakse ka läbi taastõendamiste taotlused. Avalduste esitamise tähtaeg on 12.jaanuar 2018.


Märkimist väärib, et Eesti Töötukassal on meetmed, mille abil saab kutseeksamite tasude osas toetust ka töötav inimene, kelle koolitamist on varasemalt finantseerinud Töötukassa. Loe täpsemalt Töötukassa kodulehelt

Puhastusekspert meeskonnal ja puhastusteeninduse kutsekomisjonil on suur rõõm, et juba teist aastat saime Kutsekojalt pühendunud kutse andja tunnustuse ning saime vastava kvaliteedimärgi! Olime siiralt ja positiivselt üllatunud. Täname märkamise ning tunnustuse eest! Kutseeksamitega seonduv on suur ja vastutusrikas meeskonnatöö- kutsekomisjon vastutab kutseeksamite korraldamisega seonduva eest, lisaks sellele moodustatakse igale eksamile hindamiskomisjon. Seega  kutse andmisse on oma panuse andnud paljud inimesed, oleme kõigile tänulikud. Tunnustus on hea meeskonnatöö tulemus. Täpsemalt tunnustuse kohta saab lugeda Kutsekoja kodulehelt.


Kõigi meie koolitustega saad tutvuda koolituskalendris