Kutseomistamise tasu

Võta ühendust
Kutseomistamise tasu kanda OÜ Puhastusekspert arveldusarvele EE802200221023962849 Swedbank.
Selgituseks märkida osaleja nimi ja eksami toimumise kuupäeva.

Kutseomistamise tasu üldjuhul ei tagastata!  

Kutseomistamise tasu tuleb tasuda enne kutseeksamit. 

 KUTSEHIND KUTSEKOOLILE*HIND TÖÖELULE* 
Puhastusteenindaja-abiline, EKR tase 2   67€ 94€ + km = 112,80€
Puhastusteenindaja, EKR tase 3  67€ 94€ + km = 112,80€
Puhastusteenindaja-juhendaja, EKR tase 4
 67€ 110€ + km = 132€
Puhastustööde juht, EKR tase 5 - kehtib viis aastat
(NB! Eelnevalt sooritatud Puhastusteenindaja-juhendaja, EKR tase 4)
 eksam väljatöötamisel 145€ + km = 174€
Puhastustööde juht, EKR tase 5 taastõendamine   95€ + km = 114€
Eripuhastustöötaja, tase 3  eksam väljatöötamisel 226€ + km = 271,20€

*Eksamitasudele lisandub 20% käibemaksu v.a kutsehariduskoolituse käigus kutse andmine, mille eest tasub kutseõppeasutus või õppur.

Kutseharidusekoolitusel osalemise kohta palun lisada tõend kutseeksami avalduse juurde. Kui vastav tõend puudub, siis esitatakse käibemaksuga arve.