Reaalse tööaja mõõdistamine

Võta ühendust

Reaalne tööaeg on koristamise õnnestumise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Samas on tööaeg  ka kõige väiksema palga juures suurim puhastusteenuse kulu. Pelgalt ruutmeetrite põhjal ei ole võimalik tööaega määrata, sest reaalset tööaega mõjutab väga palju erinevaid tegureid (näiteks: pinnakatted, möbleeritus, käidavus, ruumi otstarve jne.).

Mõõdistamise eesmärk:

 • Selgitada välja reaalne tööjõuvajadus
 • Saada ülevaade, milleks kui palju aega kulub ning vastavalt sellele määratleda reaalsed töökoormused ja sellega seonduvalt töötasu
 • Lihtsustada koristustööde juhtimist
 • Leida majanduslikult kõige ökonoomsem koristusviis antud objektile
 • Vältida mõttetute tööde tegemist ning säästa selle eest tasu maksmisel

Mõõdistus teostatakse lähtuvalt koristusstandarditest koristustööde aja- ja kulutuste arvestamise tarkvaraga Siimi.

Protsessi käik:

 • Kaardistatakse koristatavad pinnad
 • Koostatakse koristusstandardid koos sobivate meetodite, ainete ja tarvikutega
 • Koostöös tellijaga täpsustakse koristussagedused


Töö tulemusena valmivad:

 • Ruumide koristusstandardid, kontseptsioon (paberkandjal ja/ või elektrooniliselt), mida saab kasutada ka puhastusteenindajate tööjuhenditena
 • Selgub reaalne koristusaeg
 • Koristusajad teatud alade kohta (n: ühe ruumi koristamiseks kuluv aeg)

Reaalsusest lähtuv tööaeg on eelduseks puhtuseloomisel!