Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta ühendust

Puhastusteenindaja, tase 3:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Puhastusteenindaja- juhendaja, tase 4:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
 • 1-aastast töötamist puhastusvaldkonnas  tõendav dokument
 • põhiharidust tõendav dokument
 • kui on olemas Puhastusteenindaja, tase 3 siis selle olemasolu tõendav dokument
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puhastustööde juht, tase 5:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
 • 1,5-aastast töötamist puhastööde juhina viimase 4 aasta jooksul tõendav dokument
 • koolitusi (kutsealased ja hügieeni) tõendavad dokumendid
 • keskharidust tõendav dokument
 • Puhastusteenindaja II, puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutset tõendav dokument
 • tööalane kompetentsus- eksamitöö, mis on koostatud vastavalt eksamitöö juhendile
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Küsimuste korral võtta ühendust info@puhastusekspert.ee või +372 509 2094