Kutseeksamid puhastusteeninduse erialadel

Võta ühendust
Toimumisaeg: 01.10.2014- 29.09.2015

Järjest olulisem on erialane kompetentsus ja selle läbipaistev hindamine, inimeste vaba liikumine erinevate riikide tööturgude vahel. Puhastusteenindus on teenus, mis puudutab  hooneid, inimesi- koristatakse ju kõiki hooneid ning rajatisi. Samas on koristamises ja selle ametioskustes palju sellist, mille kohta on väga raske üheselt öelda, kas see on õige või vale, see teeb kutseoskuste hindamise raskeks.
Lisaks on erinevates riikides ja ühiskondades erinevad arusaamad puhtusest ja puhtuse loomisest.
Ungaris on viimase aastakümnega toimunud suur areng puhastusteenindajate kompetentside hindamisel, välja on töötatud hästi toimiv süsteem.

Eesmärgiks on:
  • tutvuda Ungari puhastusteenindusalaste kompetentside hindamisega
  • mõista paremini antud regioonis puhastusteenindusalaste kompetentside hindamist
  • õppida sealsest erialase kompetentsuse hindamisest ning sobivate aspektidega täiustada meie puhastusvaldkonna kutsete hindamissüsteemi
  • leida võimalused puhastusvaldkonna kutsete vastastikuseks tunnustamiseks
  • omandada teadmisi Euroskills kutsevõistlusteks
  • suurendada osalejate (Eesti puhastusteeninduse võtmeisikud) erialaseid oskusi ja teadmisi
  • parandada erialast keeleoskust ja ühise terminoloogia kujundamist ning laiemalt kasutamist (MATISZ ja OÜ Puhastusekspert on mõlemad tegelenud pikalt oma regioonis  koristusvaldkonna sõnavara koostamisega, antud koostööga on võimalus luua alused antud sõnastike ühitamiseks)
  • tõsta projektis osalejate töötahet ja rahulolu eriala arendamisel. Pädevatel inimestel on avaramad karjäärivõimalused, antud projekt loob eeldused Eesti võtmeisikute tuntuse suurendamisele Euroopa mõistes, mis viib parematele karjääri võimalustele