Siivoushankintojen suunnittelu ja siihen liittyvä neuvonta

Ota yhteyttä
Puhtaus on jotain sellaista, mitä on usein vaikea määritellä ja kuvata.
Ostammeko toimintoja (lattian pesua) vai tulosta (puhdasta lattiaa)? Koska toivottua tulosta on vaikeampaa kuvata, pitäydytään enimmäkseen toimintojen ja siivoustaajuuksien luetteloinnissa .

Mitä tarjotaan ja kuinka arvioida tarjouksia? Hintaa? Laatua? Mitä sen lisäksi? Jos arvioidaan jotakin muuta hinnan lisäksi, niin mitä? Kuinka? Miksi?
Ratkaisu on helppo - kirjataan juuri se tulos, mitä halutaan ja nimenomaan tuloksen muodossa eli millaista puhtautta tarvitaan. Myöhemmin tarkisteaan, onko näihin luvattuihin tuloksiin päästy. Näillä ehdoilla  on luodaan edellytykset hyvään palveluun.

Tavoite:
  • siivoustarpeen määrittely ja hankintojen kartoitus
  • siivouspalvelun tekninen kuvaus ja arviointikriteerit asiakkaan tarpeiden pohjalta
  • miten valita siivousvälineet, -aineet ja –koneet runsaasta valikoimasta

Sisältö:
  • tilaajan tarpeiden kartoitus, mahdollisuuksien mukaan auditointi asianomaisessa ympäristössä
  • siivouspalvelun teknisen kuvauksen laatiminen
  • asianomaisten töiden suorittamiseksi tarvittavan työajan arviointi
  • mahdollisten arviointikriteerien laadinta

Tämän prosessin antama hyöty:
  • optimaalisen siivoushankinnan toteuttaminen, jonka tuloksena löydetään sopivat yhteistyökumppanit  

Autamme kartoittamaan tarpeennee ja laatimaan tarpeelliset siivoustekniset asiakirjat!