Siivouksen auditointi

Ota yhteyttä
Siivoustöiden auditoinnissa tarkistetaan siivousprosessia kokonaistarve. Lisäksi arvioidaan siivouksen järjestäminen ja toteutus.

Kohderyhmä: kaikki laitokset, joissa suoritetaan siivousta - siivouspalvelua tarjoavat yritykset, erikoispuhdistustöitä suorittavat yritykset, siivouksestaan itse huolehtivat yritykset, siivouspalveluiden ostajat

Tavoite: siivouksen nykytilanteen kartoittaminen, kehittämismahdollisuudet ja siivoustöiden tehostamismahdollisuudet

Prosessin kulku:   
  • analysoidaan kaikki palveluun liittyvät asiakirjat (sopimus, työohjeet jne.)
  • selvitetään siivouksen pullonkaulat ja niiden syyt
  • tehdään konkreettiset muutosehdotukset toiminnan tehostamiseksi
Laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään havainnot ja suositukset tavoitteen pohjalta.
 
Tilaa auditointi ja arvioi sen avulla siivouskustannuksianne!