Siivoustöiden valvonta

Ota yhteyttä
Siivoustöiden puolueettomalla valvonnalla taataan muutosten onnistuminen.

Kohderyhmä: siivouspalvelua tarjoavat yritykset, erikoispuhdistustöitä suorittavat yritykset, siivouksestaan itse huolehtivat yritykset, siivouspalveluiden ostajat

Tavoite:   
  • siivoustöiden kestävän ja tuloksellisen suorittamisen varmistaminen sovittujen puhtaustasojen mukaisesti;
  • kohentaa tilaajan tyytyväisyyttä tarjottavaan palveluun
  • laadukkaalla siivouksella pidennetään pinnoitteiden ja pintamateriaalien käyttöikää sekä vähennetään perussiivouksen tarvetta
Toimenpiteet:
  • siivoustöiden valvonta ja palaute niiden suorittamisesta (kirjallinen raportti)
  • siivoustöiden tulosten arviointi (kirjallinen raportti)
  • siivoushenkilöstön käytännön ohjaus kohteessa
  • uusien työntekijöiden työnohjaus
  • tilaajan neuvominen siivoustöihin liittyvissä kysymyksissä (mitä? millä? kuinka usein? kuinka? millaisilla tarvikkeilla, aineilla? jne.)
Puolueeton valvonta auttaa tehostamaan siivouksen investointeja !