Todellisen työajan mittaaminen

Ota yhteyttä
Todellinen työaika on siivouksen onnistumisessa äärimmäisen tärkeä. Työaika on suurin kustannustekijä, myös pienempien palkkojen osalta. Pelkästään neliömetrien pohjalta ei ole mahdollista määrittää työaikaa, koska todelliseen työaikaan vaikuttavat hyvin monta erilaista tekijää (esim pintamateriaalit, kalustus, kulkukelpoisuus, tilan käyttötarkoitus jne.).

Mittaamisen tavoite:
 • todellisen työvoimatarpeen selvittäminen
 • yleiskatsauksen saaminen siitä, mihin kuluu kuinka paljon aikaa ja sen mukaisesti todellisten työmäärien ja niihin liittyvien palkkojen määrittäminen
 • siivoustöiden johtamisen helpottaminen
 • taloudellisesti edullisimman siivoustavan löytäminen asianomaiselle kohteelle
 • turhien töiden suorittamisen välttäminen ja sen tuomat säästöt

Mitoitus tehdään siivousstandardeihin perustuvilla siivoustöiden aika- ja kustannuslaskentaohjelma Siimi.

Prosessin kulku:
 • kartoitetaan siivottavat pinnat
 • laaditaan siivousstandardit sopivine menetelmineen, aineineen ja tarvikkeineen
 • siivousfrekvenssit tarkennetaan yhteistyössä tilaajan kanssa

Mitä te saatte:
 • tilojen siivousstandardit, suunnitelma (paperilla ja/tai sähköisesti), jota voidaan käyttää myös siivoushenkilöstön työohjeina
 • todellinen siivousaika
 • tilakohtaiset siivousajat (esim  kunkin  huoneen siivoamiseen kuluva aika) 

Faktoihin  pohjautuva työaika on puhtauden luomisen edellytys! ! Pyydä tarjous!