Koristustööde arendamine - ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (40 tundi)

Koristusteenuse toimimise võtmeisikuks on puhastustööde juht, tema teadmised ja oskused on väga olulised koristusteenuse õnnestunud osutamiseks. Sageli on puhastustööde juht nö „mitme tule vahel“ – tulemust ja kriitiliste situatsioonide lahendamist ootab klient ja tööandja, mõistmist ja juhendamist vajavad puhastusteenindajaid. Selleks, et kriitilisis olukordi ennetada ja tekkinud probleemid operatiivselt ning tulemuslikult lahendada, on oluliseks abiks teadmised ja oskused, mida antud koolituse raames on võimalik arendada. 

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! 

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutse taotlemist ettevalmistava täiendkoolitusena. 

Eelduseks Puhastusteenindaja–juhendaja 4 (puhastusteenindaja II) kutsetunnistus 

Sihtrühm: töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, kes soovivad tõsta koristustööde efektiivsust ja /või sooritada Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam

Koolituse sisu:

*koolitus sisaldab iseseisvat tööd  

Õpiväljundid:
  • teab puhastustööde juhi töö tõhustamise viise ning oskab leida võimalusi oma töö parendamiseks
  • teab millised on enamlevinud võimalused koristustööde efektiivsuse tõstmiseks
  • oskab analüüsida enda töös koristustööde arendamise võimalusi
  • teab muudatuste läbi viimise etappe, millele tuleb juhina tähelepanu pöörata
  • teab millest sõltub reaalne koristusaeg, mis juhtub kui see ei vasta tegelikule vajadusele
  • teab olulisemaid koristustööde kvaliteedi hindamise viise
  • oskab juhendada tulemuslikult uusi töötajaid

Koolitus toimub:
01.02.2018 kell 09.15 - 16.15
08.03.2018 kell 09.15 - 16.15
03.04.2018 kell 09.15 - 16.15
19.04.2018 kell 09.15 - 16.15
10.05.2018 kell 09.15 - 16.15

Toimumisaeg: 01/02/2018 - 10/05/2018

Piirkond: Harjumaa

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soodustused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Koolitaja: Tiina Välb, Rita Selgis

Hind: 495.00 €

* lisandub käibemaks