Standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA 800) 3 teadmiste taseme koolitus, venekeelne RIIA

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud. Antud koolituse tulemusena suudavad lõpetajad iseseisvalt adekvaatseid ja standardile vastavaid kontrolle läbi viia.

NB! Lõppeb testiga 

Sihtrühm: INSTA 800 kvaliteedikontrollide läbiviijad, standardi järgi teadmiste tase 3 eeldatavad töötajad, näiteks puhastustööde juhid, kes viivad läbi kvaliteedikontrolle.

NB! Vastavalt standardi Lisale A ja B eeldatakse kvaliteedikontrolli läbiviijatelt vastavat koolitust ja/või sertifitseerimist 

Koolituse sisu:
  • Standardi põhimõtted
  • Tegevuspõhise ja tulemuspõhise koristamise erinevus
  • Standardi struktuur ja kasutamine
  • Standardi kasutamine koristustööde kvaliteedi hindamisel
  • Standardi statistilised nüansid 
  • Praktilise kvaliteedi kontrolli läbiviimine vastavalt standardile
  • Eksam ja praktilise proovitöö sooritamine

Koolitus vastab Taanis sertifitseeritud INSTA koolitusele ja valmistab ette standardi III teadmiste taseme sertifitseerimisele. 

Õpiväljundid:
  • Teab standardi (INSTA800) põhimõtteid.
  • Oskab läbi viia koristustööde kvaliteedikontrolle vastavalt standardile.
  • Oskab õigesti kasutada standardi statistilisi aspekte ning koostada raporteid.

Toimumisaeg: 24/04/2018 - 26/04/2018

Piirkond: Riga

Asukoht: Bukultu iela 9, Riia

Sisaldab: kirjalikke materjale

Soodustused: -

Loobumine: -

Koolitaja: Helge Alt

Hind: 330.00 €

* lisandub käibemaks