PRAKTILINE KORISTUSKEEMIA TEADLASE PILGU LÄBI

SIHTRÜHM: koristusainete müüjad, kasutajad, otsuste tegijad ainete valikul, kõik huvilised, kellele pakub huvi miks ja kuidas mingi aine toimib. 

KOOLITUSE SISU:
 • Koristuskeemia põhitõed ja – reaktsioonid lühidalt
 • Aatom, molekul, ioon, hape, alus, pH
 • Kuidas aatomist saab molekul ja molekulist ioon?
 • Kuidas hape erineb alustest? Millest räägib pH?
 • Neutraliseerimine, oksüdeerumine, redutseerumine

Vee head ja halvad omadused:
 • Dipool, pindpinevus, vee karedus
 • Pindpinevuse mõju looduses ja koristamisel
 • Loodusliku vee mineraalid ehk vee kareduse mõju tervisele ja koristusele

Mustuse koostis ja kinnitumine:
 • Rasv, nõgi, setted, mikroobid
 • Rasvad ja õlid imenduvad, setted kinnituvad nurkadega, kuiv mustus elektrilaengu abil, nõgi ja mikroobid muu mustuse abil

Miks on vaja puhastusaineid?
 • Pindaktiivsed ained, pehmendajad, alused, happed, lahustid, desinfitseerivad ained
 • Puhastusainete koostisosad ja reageerimisviisid puhastusprotsessis
 • Kasutuslahuse tegemine ja säilimine
 • Neutraliseerimine - miks, millal ja kuidas?

Kas on vaja desinfitseerivaid aineid?
 • Kloori, perhappeid, alkoholi, kvatte, aldehüüde sisaldavad ained
 • Elukeskkonna mikroobid ja nende elukeskkond
 • Erinevate desinfektsiooniainete toimimise mehhanismid

Puhastusained enne ja nüüd
 • Loodusesse sadestuvatest biolagunevateks, aromaatsetest lahustitest alkoholideks, klooril põhinevatest perhapetel põhinevateks ja biopuhastusaineteks
 • Koostis muutub, muutub ka kasutamine

Demonstratsioonid
 • Kas pindpinevus on näha?
 • Kas vesi tundub sõrmega katsudes kare?
 • Kas lahus on happeline või aluseline?

Rühmatööd
 • Tugevalt aluselise/happelise aine mõju erinevatele pinnakatetele
 • Erinevate pinnakatete puhastamine erinevatest mustustest

ÕPIVÄLJUNDID:
 • Teab koristuskeemia põhitõdesid
 • Oskab teadlikult valida sobiva puhastusaine vastavalt mustusele ja pinnakattele

Koolitaja: Tuula Suontamo 
Koolitus toimub soome keeles, Helge Alt tõlgib koolituse eesti keelde.

NB! Kohtade arv on piiratud

Toimumisaeg: 12/09/2018 - 13/09/2018

Piirkond: Harjumaa

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soodustused: -

Loobumine: -

Koolitaja: Tuula Suontamo

Hind: 350.00 €

* lisandub käibemaks

Registreeri