Koristusalased koolitused

Võta ühendust

Koolituse eesmärgiks on muudatuste läbiviimine inimese käitumises või mõtlemises. Selleks, et koolitus vastaks teie ootustele, on oluline eelnevalt kaardistada, milliste muudatuste läbiviimisele peaks koolitus kaasa aitama. Muudatuste täielikul rakendumisel ei saa jääda ootama ka pelgalt koolitusele, oluline on pidev edasine järelevalve ehk muudatuste juhtimine. Samas muudatuste läbiviimine ilma koolituseta on peaaegu võimatu - koolitus on töötajatele oluliseks motivatsiooni allikaks.

Viime asutuses kohapeal läbi koristusalaseid koolitusi vastavalt kliendi soovidele. Lisaks sellele on pakkuda avalikus koolituskalendris olevad koolitused.

Eesmärk:
• Muudatuste läbiviimisele kaasa aitamine
• Koristusalase teadlikkuse tõstmine, seeläbi koristustööde optimeerimine

Võimalik sisu:
• Vastavalt kokkuleppele või väljakuulutatud programmile või tuginedes auditi tulemustele

Kasu antud protsessist:
• Teadlikuma koristamisega on võimalik saavutada soovitud puhtus väiksemate ressurssidega