fbpx

Kutseeksamitest puhastusteeninduses

 

 

Puhastusvaldkonnas anti välja esimene kutsetunnistus 2004 aasta veebruaris

Tänaseks on kokku 2 564 kehtivat kutsetunnistust. Kutsetunnistus on pädevuse näitaja.

 

Puhastusvaldkonnas on võimalik taotleda alljärgnevaid kutseid:

  • Puhastustööde juht EKR tase 5– puhastustööde juht tegeleb puhastusteenuse korraldamise, juhtimise, arendamisega.
  • Puhastusteenindaja-juhendaja EKR tase 4– tegemist on objekti juhiga, kes juhendab, suunab uusi töötajaid, praktikante. Nende ametinimetuseks võib-olla ka abitöödejuhataja vms.
  • Puhastusteenindaja EKR tase 3– oskustega puhastusteenindaja
  • Puhastusteenindaja abiline EKR tase 2- puhastab vaid endale tuttavas töökeskkonnas, vajab igapäevast toetamist ja juhendamist. Tavaliselt tegemist erivajadustega õppuritega.

Tasemetel 3 ja 4 saab soovi korral ka spetsialiseeruda eripuhastustöödele või toateenindusele. Esimesed pilooteksamid toateeninduses toimusid just 2019 kevadel. Kevad on olnud eksamite tihe ning uusi kutsetunnistuse omanikke lisandus 228 inimest. Eriline rõõm on tõdeda, et Eestimaal on 27 uut Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistuse omanikku. Puhastusteenuse sujumises on oluline roll just puhastustööde juhi pädevusel. Oskaja juht on teenuse õnnestumise võtmeteisikuks, ta on justkui „paljundusmasin“. Tema teadmised ja oskused kajastuvad ka töötajatel. Nii head, kui halvad oskused paljunevad…. Eelnev on põhjuseks miks on koristushangetel tavapäraseks nõudeks Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus. Tellijad eeldavad oskustega juhte töid korraldama.

Sellel kevadel toimunud eksamitel puhastustööde juhtidelt kõlama jäänud hetke puhastusteenuse murekohad:

  • Tööjõunappus, mis takistab nii teenuse pakkumist, kui arendamist. Otsitakse lahendusi, väljapääse.
  • Pakkumustel toodud lubaduste ja tegelike võimaluste vahel tasakaalu leidmine
  • Kui minna sügavuti teenuse analüüsiga, püüdes välja selgitada, mis tegelikult objektil toimub, siis võib leida nii mõndagi üllatavat ja mõtlemapanevat. Arendamist väärivat ja optimaalsemat tegutsemist on võimalik siiski saavutada ja tänu eksamitöö kirjutamisele, ettevalmistamisele on nii mõndagi väärtuslikku leitud ja juurutatud reaalses elus.

Järgmine Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam on tulemas 10.jaanuaril 2020, dokumentide esitamine 10.detsembriks 2019. Sinna maani on piisavalt aega, et vajadusel oma teadmisi arendada! Samal eksamil toimub ka kehtivuse lõpetanud Puhastustööde juht tase 5 kutsete taastõendamine. Info kutseeksamite kohta meie kodulehelt- https://puhastusekspert.ee/kutse-andmine/

Kui soovid meie abi teadmiste, oskuste arendamisel, siis on abiks koolituskalender- https://puhastusekspert.ee/courses/

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi