fbpx

Erinevate pinnakatete hooldus (8 tundi, vene keeles)

29.10.2019 - 29.10.2019

Igal pinnakattel on oma koristuslik eripära, mis vajab individuaalset lähenemist. Kuidas hooldada ja kaitsta erinevaid pinnakatteid nii, et need säiliksid kaua nägusad ja neid oleks igapäevaselt lihtne hooldada. Tundmata pinnakatet, on seda väga lihtne koristamisega ära rikkuda. Koolitusel õpime tundma enamlevinumaid pinnakatteid ja nende koristamise eripärasid.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kompetentsid B.2.1, B.2.2, B 2.3, B.2.4 – spetsialiseerumisega kompetents B.2.5 ja läbiv kompetents B.2.6.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab eristada enamlevinud pinnakatteid ja teab kuidas neid hooldada igapäevase töö käigus.

Õpiväljundid: koolituse läbinu…

  • Teab erinevaid pinnakatteid ja suudab neid eristada töökeskkonnas
  • Teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära
  • Teab peamisi riske eripuhastustöödes ja oskab neid vältida

Sihtrühm:  eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, kvaliteedijuhid, haldurid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 8 tundi
Õppekeskkond: hea valgustusega loenguruum.
Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.
Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Õppe käigus toimub rühmatööd, ja praktilisi katseid
Koolituse sisu:
  • Enamlevinud pinnakatete omadused ja eripärad
  • Enamlevinud vead hooldamisel ja kaitsmisel- kuidas neid vältida?Hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale
  • Hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale

Õppemeetodid: 
Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamis-, dialoogid, rühmatööd, katsed jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetodid­: Puuduvad
Hindamiskriteeriumid: Puuduvad

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus: kui õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

Koolituse info

Toimumisajad:
29.10.2019, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 139 € + käibemaks 20%

Mida ütleb OSKA uuring puhastusvaldkonna kohta?

OSKA on tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem, mis prognoosib milliste oskustega inimesi ja kui palju on vaja täna ning tulevikus. Loe lähemalt kinnisvarakorrashoiu valdkonda iseloomustavat.

Loe edasi

Desinfitseerimine kui turvatunde loomine?

Desinfitseerimine on saanud igapäevaseks nähtuseks kõikjal. Võitlus nähtamatu vaenlasega SARS-CoV-2 on maailma oluliselt muutnud ja teema on tõsine. Samas kas desinfitseerimine tõesti päästab maailma? Või hoopis vastupidi- toob kaasa uued hädad? Desinfitseerivate ainete kasutamine kõikjal ja kõigeks tundub sageli olevat „norm“. Seda kasutatakse nö „rahva rahustamiseks“

Loe edasi

Teadlikult loodud puhtus

Me võitleme nähtamatu vaenlasega – SARS-CoV-2. Silmaga ei ole võimalik hinnata, mis eemaldab viiruse pinnalt ja mis mitte. Teadlikkus on senisest veelgi olulisem.
Oleme viimastel nädalatel palju võtnud erinevatest kohtades orgaanilise mustuse, mikroobide kasvu ja koristusmeetodite tulemuslikkuse hindamiseks proove. Võime väita, et kõik võetud proovid räägivad ühte keelt.

Loe edasi

Desinfitseerimine – kuidas seda teha ja mis on eesmärk?

Puhastusekspert koostöös Terviseametiga jagab soovitusi viiruse leviku tõkestamisel.

Loe edasi