fbpx

Uuendused standardis EVS 914:2020 Koristustööde kokku leppimine ja hindamine (8 tundi)

30.09.2021 - 30.09.2021

 

INSTA800 on Eestis ametlik standard alates veebruarist 2012, juulis 2020 jõustus Eestis standardi uuendatud versioon. Tuginedes standardile on vajalik 18 kuu jooksul alates muudetud standardi riikliku versiooni välja andmist  standardi uuendustega kurssi viimist. Seega hiljemalt jaanuar 2022 uuenduste koolituse läbimist.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine EVS 914:2020 ehk INSTA 800

Eesmärk: Standardi EVS 914:2020 ehk INSTA800 uuenduste mõistmine ja hindamistel standardi õige kasutamine

Sihtrühm: Isikud, kes on läbinud EVS 914:2012 teadmiste taseme 3 või 4 koolituse

Koolituse läbinud isik:

  • Mõistab standardi uuendusi
  • Oskab viia läbi kvaliteedi kontrolle vastavalt standardile EVS 914:2020

Koolitusel osalemise eelduseks: EVS 914:2012 vastava teadmiste taseme 3 või 4 koolituse läbimine

Õppe kogumaht: 8 tundi, millest 7 tundi on auditoorne töö  ning 1 tund elektroonne test.

Õppekeskkond: Kaasaegne õppeklass, millele on tagatud juurdepääs liftiga.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt kavale, rühmatööd sooritatakse auditoorse õppe käigus.

Koolituse sisu:

  • Standardi EVS 914 uuendused
  • Standardi tulemuslik kasutamine koristustööde kvaliteedi kontrollimisel ja arendamisel

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 7 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

Test 1 tund: iseseisev testi lahendmaine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetodid­: test
Hindamiskriteeriumid: vähemalt 70% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise tingimused on vastavalt täidetud.

*Soovituslik on kaasa võtta isiklik EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine, mille saate soetada siit.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
30.09.2021, kell: 09:15 - 15:30

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus või tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi