fbpx

Uuendused standardis EVS 914:2020 Koristustööde kokku leppimine ja hindamine (8 tundi)

30.09.2021 - 30.09.2021

 

INSTA800 on Eestis ametlik standard alates veebruarist 2012, juulis 2020 jõustus Eestis standardi uuendatud versioon. Tuginedes standardile on vajalik 18 kuu jooksul alates muudetud standardi riikliku versiooni välja andmist  standardi uuendustega kurssi viimist. Seega hiljemalt jaanuar 2022 uuenduste koolituse läbimist.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine EVS 914:2020 ehk INSTA 800

Eesmärk: Standardi EVS 914:2020 ehk INSTA800 uuenduste mõistmine ja hindamistel standardi õige kasutamine

Sihtrühm: Isikud, kes on läbinud EVS 914:2012 teadmiste taseme 3 või 4 koolituse

Koolituse läbinud isik:

  • Mõistab standardi uuendusi
  • Oskab viia läbi kvaliteedi kontrolle vastavalt standardile EVS 914:2020

Koolitusel osalemise eelduseks: EVS 914:2012 vastava teadmiste taseme 3 või 4 koolituse läbimine

Õppe kogumaht: 8 tundi, millest 7 tundi on auditoorne töö  ning 1 tund elektroonne test.

Õppekeskkond: Kaasaegne õppeklass, millele on tagatud juurdepääs liftiga.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt kavale, rühmatööd sooritatakse auditoorse õppe käigus.

Koolituse sisu:

  • Standardi EVS 914 uuendused
  • Standardi tulemuslik kasutamine koristustööde kvaliteedi kontrollimisel ja arendamisel

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 7 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

Test 1 tund: iseseisev testi lahendmaine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetodid­: test
Hindamiskriteeriumid: vähemalt 70% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise tingimused on vastavalt täidetud.

*Soovituslik on kaasa võtta isiklik EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine, mille saate soetada siit.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
30.09.2021, kell: 09:15 - 15:30

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus või tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi