fbpx

Klientidele turvalise keskkonna tagamise juhtimine hoolekandeasutustes (16 tundi)

04.11.2020 - 05.11.2020

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: Koduteenindus

Koolituse sisu

Maire Raidvere, Järvamaa Haigla õendusjuht

 • Mikroorganismid inimese kehas, keskkonnas;
 • Mida tähendab „turvaline kliendi keskkond“?
 • Mikroobidega seotud ohud on reaalsed. Ohtude ennetamine ja vältimine on võimalik;
 • Isikukaitsevahendite tõenduspõhine ja sihipärane kasutus kui elusid säästev tegevus;
 • Tõenduspõhine puhtus, kas kulu või säästlikkus?
 • Võtmetegurid ja tegevused klientidele ja personalile turvalise keskkonna loomisel.

Helge Alt, Puhastusekspert OÜ

 • Mis on puhastamise võtmetegurid?
 • Kuidas juhtida tulemusele orienteeritud koristamist?
 • Puhastamise võtmetegurid – mustuse ja pinnakatete tundmine, asjakohased tarvikud, ained ja nende õige kasutus, koristustarvikute hooldus;
 • Aseptika puhastamisel;
 • Tüüpilised koristusvead – mis on lihtsad lahendused?

Õpiväljundid:

 • Teab mikroorganismide olemust, patogeensete vormide ohte ja levikute takistamise võimalusi;
 • Oskab õigesti kasutada isikukaitsevahendeid ja luua turvalist keskkonda;
 • Teab turvalise keskkonna loomise võtmetegureid ja oskab neid arvestada hoolekandeasutuses puhta keskkonna loomisel;
 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid põhimõtteid oma töös;
 • Teab puhtuse loomise võtmetegureid, oskab puhastamist korraldada, mõistab kas ja milles vajab abi.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
04.11.2020, kell: 09:15 - 16:15
05.11.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 239 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi