fbpx

Klientidele turvalise keskkonna tagamise juhtimine hoolekandeasutustes (16 tundi)

04.11.2020 - 05.11.2020

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: Koduteenindus

Koolituse sisu

Maire Raidvere, Järvamaa Haigla õendusjuht

 • Mikroorganismid inimese kehas, keskkonnas;
 • Mida tähendab „turvaline kliendi keskkond“?
 • Mikroobidega seotud ohud on reaalsed. Ohtude ennetamine ja vältimine on võimalik;
 • Isikukaitsevahendite tõenduspõhine ja sihipärane kasutus kui elusid säästev tegevus;
 • Tõenduspõhine puhtus, kas kulu või säästlikkus?
 • Võtmetegurid ja tegevused klientidele ja personalile turvalise keskkonna loomisel.

Helge Alt, Puhastusekspert OÜ

 • Mis on puhastamise võtmetegurid?
 • Kuidas juhtida tulemusele orienteeritud koristamist?
 • Puhastamise võtmetegurid – mustuse ja pinnakatete tundmine, asjakohased tarvikud, ained ja nende õige kasutus, koristustarvikute hooldus;
 • Aseptika puhastamisel;
 • Tüüpilised koristusvead – mis on lihtsad lahendused?

Õpiväljundid:

 • Teab mikroorganismide olemust, patogeensete vormide ohte ja levikute takistamise võimalusi;
 • Oskab õigesti kasutada isikukaitsevahendeid ja luua turvalist keskkonda;
 • Teab turvalise keskkonna loomise võtmetegureid ja oskab neid arvestada hoolekandeasutuses puhta keskkonna loomisel;
 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid põhimõtteid oma töös;
 • Teab puhtuse loomise võtmetegureid, oskab puhastamist korraldada, mõistab kas ja milles vajab abi.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
04.11.2020, kell: 09:15 - 16:15
05.11.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 239 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi