fbpx

Klientidele turvalise keskkonna tagamise juhtimine hoolekandeasutustes (16 tundi)

04.11.2020 - 05.11.2020

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: Koduteenindus

Koolituse sisu

Maire Raidvere, Järvamaa Haigla õendusjuht

 • Mikroorganismid inimese kehas, keskkonnas;
 • Mida tähendab „turvaline kliendi keskkond“?
 • Mikroobidega seotud ohud on reaalsed. Ohtude ennetamine ja vältimine on võimalik;
 • Isikukaitsevahendite tõenduspõhine ja sihipärane kasutus kui elusid säästev tegevus;
 • Tõenduspõhine puhtus, kas kulu või säästlikkus?
 • Võtmetegurid ja tegevused klientidele ja personalile turvalise keskkonna loomisel.

Helge Alt, Puhastusekspert OÜ

 • Mis on puhastamise võtmetegurid?
 • Kuidas juhtida tulemusele orienteeritud koristamist?
 • Puhastamise võtmetegurid – mustuse ja pinnakatete tundmine, asjakohased tarvikud, ained ja nende õige kasutus, koristustarvikute hooldus;
 • Aseptika puhastamisel;
 • Tüüpilised koristusvead – mis on lihtsad lahendused?

Õpiväljundid:

 • Teab mikroorganismide olemust, patogeensete vormide ohte ja levikute takistamise võimalusi;
 • Oskab õigesti kasutada isikukaitsevahendeid ja luua turvalist keskkonda;
 • Teab turvalise keskkonna loomise võtmetegureid ja oskab neid arvestada hoolekandeasutuses puhta keskkonna loomisel;
 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid põhimõtteid oma töös;
 • Teab puhtuse loomise võtmetegureid, oskab puhastamist korraldada, mõistab kas ja milles vajab abi.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
04.11.2020, kell: 09:15 - 16:15
05.11.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 239 € + käibemaks 20%

Artiklid

Vaata kõiki

2. oktoobril toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajatele hindamiskoolitus!

Puhastusekspert on puhastusvaldkonnas kutseandjaks alates 2004. aastast ning selle ajast saati on välja antud 3050 kutsetunnistust. Lisaks oleme kahel korral pälvinud Kutsekojalt Tunnustatud Kutseandja kvaliteedimärgi. Kutsesüsteemi eesmärgiks on toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet- töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud.

Loe edasi

Uuenenud koristustööde standard päevasele INSTA INSTA800 ehk EVS 914:2020 on nüüd ilmunud!

Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine ehk INSTA800 on aastast 2012 Eestis ametlik standard EVS 914. Tänaseks on Eestis INSTA kasutus üsna tavapärane ja paljudes asutustes on see aidanud luua ühtset arusaama puhtusest. Kasu standardist on esile toonud nii teenuse ostjad kui ka koristusfirmad.

Loe edasi

Mida ütleb OSKA uuring puhastusvaldkonna kohta?

OSKA on tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem, mis prognoosib milliste oskustega inimesi ja kui palju on vaja täna ning tulevikus. Loe lähemalt kinnisvarakorrashoiu valdkonda iseloomustavat.

Loe edasi

Desinfitseerimine kui turvatunde loomine?

Desinfitseerimine on saanud igapäevaseks nähtuseks kõikjal. Võitlus nähtamatu vaenlasega SARS-CoV-2 on maailma oluliselt muutnud ja teema on tõsine. Samas kas desinfitseerimine tõesti päästab maailma? Või hoopis vastupidi- toob kaasa uued hädad? Desinfitseerivate ainete kasutamine kõikjal ja kõigeks tundub sageli olevat „norm“. Seda kasutatakse nö „rahva rahustamiseks“

Loe edasi