fbpx

UUS! INSTA kui tulemuspõhise koristuse tööriist (2 akadeemilist tundi)

09.11.2022 - 09.11.2022

Koristamise eesmärk on puhtus. See tundub iseenesest mõistetav. Kui aga vaadata tegelikkust, siis sageli tehakse regulaarselt teatud tegevusi- koristatakse, aga tulemuseks võib-olla mustuse ühtlane kandmine pinnale, nii mõnigi koht jääb hoopis tähelepanuta. Sellistes ruumides viibides tuntakse rahulolematust, ebamugavust. Inimese keha on õppinud reageerima mustusele. Läbi ajaloo on puhtusega olnud seotud haigused ja seeläbi ka surm. Vahel on ka raske täpselt öelda, mis konkreetselt rahulolematust põhjustab. Nii tunnebki teenuse ostja, et ei saa teenust, mida on ostnud ning samas teenuse pakkujal on tunne, et klient nõuab liigset. Kõik on rahulolematud, räägitakse justkui erinevat keelt.

Milline on väljapääs?

Oluline, et peale koristust on puhas – mustus, mis nendes ruumides olla ei tohi, on eemaldatud. Absoluutselt puhtaid ruume ei eksisteeri, alati on küsimus mil määral võib mustust olla, et saame öelda, et ruum on puhas – operatsioonisaal, kontor, garaaž on erinevatel juhtudel puhtad. Põhjamaade standard INSTA800, mis Eestis on EVS914 Koristustööde kokkuleppimine ja hindamine, loob süsteemi kuidas üheselt kokku leppida puhtusastmed ning kuidas pistelise kontrolliga määratleda saavutatud kvaliteeditase ja üheselt aru saada, kus on puudjääke või mida tehakse liigselt.

Koolitusel tutvume INSTA800, kui tööriistaga vajaduspõhise koristamise korraldamisel.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: koduteenindus

Õppekava koostamise alused: B.3.4 Koristustööde juhtimine

Koolituse läbinud isik:

  • Teab INSTA800 (EVS 914) kasutamise võimalusi
  • Teab tulemuspõhise koristuse nurgakivisid

Sihtrühm: koristusteenuse ostjate esindajad, puhastusvaldkonna kvaliteedijuhid, teenindusjuhid, töödejuhatajad, jt puhastusteenuse eest vastutajad

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 2 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Veeb – MS Teams

Õppevahendid: Materjalid veebikeskkonnas

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile

Koolituse sisu:

  • Puhtuse väärtus
  • Tulemuspõhine koristus- kui sageli, kui puhas?
  • INSTA800 (EVS 914) kasutamise võimualused ja eripärad

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: hindamist ei toimu

Väljastatud dokumendid: Tõend

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
09.11.2022, kell: 11:00 - 12:30

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: koolituse läbinutele tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 39 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi