fbpx

UUS! INSTA kui tulemuspõhise koristuse tööriist (2 akadeemilist tundi)

09.11.2022 - 09.11.2022

Koristamise eesmärk on puhtus. See tundub iseenesest mõistetav. Kui aga vaadata tegelikkust, siis sageli tehakse regulaarselt teatud tegevusi- koristatakse, aga tulemuseks võib-olla mustuse ühtlane kandmine pinnale, nii mõnigi koht jääb hoopis tähelepanuta. Sellistes ruumides viibides tuntakse rahulolematust, ebamugavust. Inimese keha on õppinud reageerima mustusele. Läbi ajaloo on puhtusega olnud seotud haigused ja seeläbi ka surm. Vahel on ka raske täpselt öelda, mis konkreetselt rahulolematust põhjustab. Nii tunnebki teenuse ostja, et ei saa teenust, mida on ostnud ning samas teenuse pakkujal on tunne, et klient nõuab liigset. Kõik on rahulolematud, räägitakse justkui erinevat keelt.

Milline on väljapääs?

Oluline, et peale koristust on puhas – mustus, mis nendes ruumides olla ei tohi, on eemaldatud. Absoluutselt puhtaid ruume ei eksisteeri, alati on küsimus mil määral võib mustust olla, et saame öelda, et ruum on puhas – operatsioonisaal, kontor, garaaž on erinevatel juhtudel puhtad. Põhjamaade standard INSTA800, mis Eestis on EVS914 Koristustööde kokkuleppimine ja hindamine, loob süsteemi kuidas üheselt kokku leppida puhtusastmed ning kuidas pistelise kontrolliga määratleda saavutatud kvaliteeditase ja üheselt aru saada, kus on puudjääke või mida tehakse liigselt.

Koolitusel tutvume INSTA800, kui tööriistaga vajaduspõhise koristamise korraldamisel.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: koduteenindus

Õppekava koostamise alused: B.3.4 Koristustööde juhtimine

Koolituse läbinud isik:

  • Teab INSTA800 (EVS 914) kasutamise võimalusi
  • Teab tulemuspõhise koristuse nurgakivisid

Sihtrühm: koristusteenuse ostjate esindajad, puhastusvaldkonna kvaliteedijuhid, teenindusjuhid, töödejuhatajad, jt puhastusteenuse eest vastutajad

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 2 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Veeb – MS Teams

Õppevahendid: Materjalid veebikeskkonnas

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile

Koolituse sisu:

  • Puhtuse väärtus
  • Tulemuspõhine koristus- kui sageli, kui puhas?
  • INSTA800 (EVS 914) kasutamise võimualused ja eripärad

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: hindamist ei toimu

Väljastatud dokumendid: Tõend

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
09.11.2022, kell: 11:00 - 12:30

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: koolituse läbinutele tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 39 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi