fbpx

Praktilised eripuhastustööd algajatele (17 akadeemilist tundi) TARTU

04.12.2023 - 05.12.2023

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud pinnakatteid. Koolituselt saad teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende süvapuhastuse ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd (teooria ja praktiline tegevus koolitaja juhendamisel) ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena kasutab õppija põrandahooldusmasinat, vaibapesumasinat, aurupuhastajat enamlevinud eripuhastustööde tegemisel.

Sihtrühm: Alustavad eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid

Koolitusgrupi suurus: 6-12 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Põrandahooldusmasina kasutamine
 • HS-põrandahooldusmasina kasutusvõimalused (teoorias)
 • Erinevate pinnakatete vahatamine
 • Puitpõranda õlitamine (teoorias)
 • Tekstiili puhastamine aurupuhastus- ja tekstiilipesumasinaga
 • Akende pesemine

Õpiväljundid:

 • Kasutab põrandahooldusmasinat ja veeimurit süvapuhastuse tegemisel
 • Kasutab tekstiilipuhastusmasinat, aurupuhastusmasinat tekstiilpindade puhastamisel
 • Peseb aknaid
 • Valib sobilikud ained tüüpilisteks eripuhastustöödeks

Õppe alustamise tingimused tunnistus koolituse “Erinevate pinnakatete hooldus” läbimise kohta.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Praktiline õpe kasutades professionaalsed koristusmasinaid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastusteenindaja tase 3
B.3.2. Suurpuhastus, tegevusnäitajad:

 1. määratleb suurpuhastustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet;
 2. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
 3. valib etteantud valikust sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti;
 4. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid (vesi, koristusained) ja/või -masinaid;
 5. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;

Koolitajad: Juta Mõts

Koolituse info

Toimumisajad:
04.12.2023, kell: 09:15 - 16:15
05.12.2023, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Kastani 1, Tartu

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 269 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi