fbpx

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

03.12.2019 - 06.02.2020

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! 

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutse taotlemist ettevalmistava täiendkoolitusena.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kompententsid B2.1.-B.2.3, B.2.4 ja B2.6

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja 4. taseme kutseeksami sooritamiseks

Õpiväljundid: koolituse läbinu…

 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust j
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt;
 • Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana ja arvestab nendega tööd planeerides
 • Teab reaalse tööaja mõjutegureid
 • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
 • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teste.

Sihtrühm: Puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 56 tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö,  16 tundi praktikat koolikeskkonnas

Õppekeskkond: Õppetöö toimub hea valgustusega koolitusklassis

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel.

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja põhitõed
 • Puhastustustööde juhi põhitõed
 • Tulemuslik praktiline koristus
 • Erinevate pinnakatete hooldus
 • Erinevate asutuste koristamine
 • Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks

 Õppemeetodid:

Auditoorne õpe 40 tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
Praktika koolikeskkonnas 16 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid­: Teadmiste test

Hindamiskriteeriumid
Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

Koolitajad: Rita Selgis

Koolituse info

Toimumisajad:
03.12.2019, kell: 09:15 - 16:15
04.12.2019, kell: 09:15 - 16:15
11.12.2019, kell: 09:15 - 16:15
14.01.2020, kell: 09:15 - 16:15
15.01.2020, kell: 09:15 - 09:15
28.01.2020, kell: 09:15 - 16:15
06.02.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 695 € + käibemaks 20%

Läti rongide esindajad meie Elroni rongide koristust uudistamas

Puhastusekspert ja Elron vaheline koostöö algus ulatub paljude aastate taha ja tunneme rõõmu, et olema saanud rongide puhtusesse ka oma panuse anda.

Loe edasi

Rahvusvahelise projekti “Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800” avakohtumine

14-15.oktoober 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.

Loe edasi

Messireisile ISSA Interclean Amsterdami, 13-15.mai 2020

Taas ootab ees koristusmaailma tippsündmus – mess ISSA Interclean Amsterdamis, 13-15.mai 2020. Tule meiega meeldejäävale messireisile!

Loe edasi