fbpx

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

03.12.2019 - 06.02.2020

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu.
Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! 

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kompentensid B.2.1 – B.2.3 ja läbiv kompetents B.2.6.

 Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja 3. taseme kutseeksami sooritamiseks

 Õpiväljundid: koolituse läbinu…

  • Mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
  • Kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
  • Teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
  • Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt;
  • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teadmiste teste.

 Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

 Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 48 tundi, millest 32 tundi on auditoorne töö, 16 tundi praktikat koolikeskkonnas.

Õppekeskkond: Hea valgustusega loenguruum, millele tagatud juurdepääs liftiga.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

 Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel. Asutusesisene praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas.

 Koolituse sisu:

  • Puhastusteenindaja põhitõed
  • Tulemuslik praktiline koristus
  • Erinevate pinnakatete hooldus
  • Ergonoomika, ennast säästev töötamine
  • Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks

 Õppemeetodid:

Auditoorne õpe 32 tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.

Praktika koolikeskkonnas 16 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetodid­: Teadmiste test
Hindamiskriteeriumid
Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

Koolitajad: Rita Selgis

Koolituse info

Toimumisajad:
03.12.2019, kell: 09:15 - 16:15
11.12.2019, kell: 09:15 - 16:15
14.01.2020, kell: 09:15 - 16:15
15.01.2020, kell: 09:15 - 16:15
28.01.2020, kell: 09:15 - 16:15
06.02.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 595 € + käibemaks 20%

Läti rongide esindajad meie Elroni rongide koristust uudistamas

Puhastusekspert ja Elron vaheline koostöö algus ulatub paljude aastate taha ja tunneme rõõmu, et olema saanud rongide puhtusesse ka oma panuse anda.

Loe edasi

Rahvusvahelise projekti “Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800” avakohtumine

14-15.oktoober 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.

Loe edasi

Messireisile ISSA Interclean Amsterdami, 13-15.mai 2020

Taas ootab ees koristusmaailma tippsündmus – mess ISSA Interclean Amsterdamis, 13-15.mai 2020. Tule meiega meeldejäävale messireisile!

Loe edasi