fbpx

Standard EVS944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes (17 akadeemilist tundi)

05.03.2024 - 06.03.2024

Märtsis 2023 jõustus Eestis standard EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes. Tegemist on Põhjamaade standardiga, mis on INSTA800 (EVS914:2020 Koristamise kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) täiendav standard ning kasutuses Põhjamaade haiglates puhtuse kvaliteedi kokku leppimisel ja hindamisel. Standardi eesmärk on vältida haiglainfektsioonide levikut asjakohase koristamisega.

Standardid EVS914 ja EVS944 aitavad määratleda vajaduspõhist puhtusastet, kontrollida selle saavutamist ning kergelt määratleda kitsaskohad.

Standardeid saab osta Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusest:

Standardi järgseid kontrolle saab hõlpsasti teha digitaalselt, vt siit

Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Standardi EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes kasutusele võtu teadlik ja asjakohane planeerimine.

Sihtrühm: Tervishoiuasutuste puhtuse eest vastutajad.

Koolitusgrupi suurus: 6-16 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Tervishoiuasutuste keskkonna eripära
 • Puhtuseastmete saavutamise kontrolli planeerimine
 • Kvaliteedikontrolli läbiviimine
 • Kontrolli tulemustest järelduste tegemine

Õpiväljundid:

 • Planeerib ja viib läbi puhastamise kvaliteedikontrolle tervishoiuasutustes vastavalt standarditele EVS 914 ja EVS 944
 • Analüüsib kontrollide tulemusi ja teeb järeldusi

Õppe alustamise tingimused:

 • EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine (INSTA800) teadmiste tase 3 baasteadmised
 • EVS944 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes pädevus, koristusalased baasteadmised.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (alla laetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Standard EVS 914 ja EVS 944 – koolitataval endal olemas, soetatav Eesti Standardimiskeskuse kodulehel
 • Auditoorne õpe Puhastusekspert koolitusklassis, kus on professionaalsed koristustarvikud ja ained.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kutsestandard

B.2 Üldoskused
punkt 11.  kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 3)

B.3.4. Koristustööde juhtimine
punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Tertu Hendrikson

Koolituse info

Toimumisajad:
05.03.2024, kell: 09:15 - 16:15
06.03.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 289 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi