fbpx

Puhastustööde juhi põhitõed (16 tundi, vene keeles)

13.02.2020 - 14.02.2020

Iga koolitus on sama valdkonna inimestega kohtumine. Koostöös peitub jõud näha lihtsates asjades lahendusi. Head mõtted väärivad jagamist ja teostamist. Tule ja leia Sinagi koolituselt mõni väärt mõte, mida teostada.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutsetunnistuse omajatele täiendkoolitusena.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kompententsid B2.1.-B.2.3, B.2.4 ja B2.6

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Õpiväljundid: koolituse läbinu…

  • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
  • Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
  • Teab reaalse tööaja mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
  • Mõistab planeerimise tähtsust oma töös
  • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, mis aitavad saavutada koristuses tulemust

Sihtrühm: puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja põhitõdede läbimine

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 16 tundi, millest 16 tundi on auditoorne töö

Õppekeskkond: Hea valgustusega loenguruum, millele tagatud juurdepääs liftiga.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt kavale, rühmatööd sooritatakse auditoorse õppe käigus

Koolituse sisu:

  • Kuidas juhtida tulemusele orienteeritud koristamist?
  • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
  • Nutikas töö planeerimine
  • Mis mõjutab reaalset tööaega?
  • Kuidas juhendada tulemuslikult tööprotsessis?

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 16 tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine jm.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus– õppija võttis osa õppetööst ja väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

Koolitajad: Irina Kosorotova

Koolituse info

Toimumisajad:
13.02.2020, kell: 09:15 - 16:15
14.02.2020, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 239 € + käibemaks 20%

Messireisile ISSA Interclean Amsterdami, 13-15.mai 2020

Tule meiega meeldejäävale messireisile!

Loe edasi

Puhastusekspert koolitas Jõhvis ajateenijaid

Viienda oktoobri varahommikul võtsime autoga suuna Jõhvi poole, olenemata libedast teest ja lörtsist, mis meid Jõhvis ees ootas. Nimelt suundusime koolitama 50-60 ajateenijat, kuidas koristada ruume eesmärgipäraselt ja kuidas korraldada koristustegevust (milliseid tarvikuid kasutada, millised on erinevad mustuseliigid, milliseid ained ja millises koguses neid kasutada, kuidas koristustarvikuid hooldada ja hoiustada).

Loe edasi