fbpx

Kutselise kasutaja pädevuskoolitus desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutajatele pindade puhastamisel (8 tundi)

Puhas elukeskkond on paljudes kohtades kõige muu alus, see loob tingimused põhitegevusteks. Puhtus ei ole alati silmaga mõõdetav, välisel vaatlusel võib olla pind puhas, aga kõrgemate hügieeninõuetega kohtades on vajadus mikrobioloogiliselt puhaste pindade järgi. See toob kaasa vajaduse kasutada desinfitseerivaid aineid, ehk biotsiide.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Sihtrühm: Biotsiidide kutselisele kasutajale, kes on töös kasutab pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid (puhastusteenindajad, koristajad, toateenindajad, hooldajad jne) ja/või juhendab teise tava tööd puhastamisel biotsiidide kasutamisel, näiteks puhastustööde juhid, perenaised, koristusainete müüjad jne.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õiguslikust regulatsioonist;
 • Oma tööst tulenevate mikroorganismide, nende arengu, leviku ja resistentsuse põhimõtete teadmine;
 • Desinfitseeriva aine (biotsiidi) valik, kasutuseripära teadmine, kasutuslahuse valmistamine ja säilitamine, pudelite märgistamine ning vajadusel aine utiliseerimine;
 • Aseptiline tööviis;
 • Oma töö eripärast tulenevate pindade saastatuse ja pinnakatete eripärad;
 • Koristusplaani/desinfektsiooniplaani ja juhendite koostamine vastavalt töökeskkonna eripärale;
 • Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade;
 • Desinfitseerivate ainete mõju ja tulemuse hindamine;
 • Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid ja esmaabi, hädaolukorras tegutsemine.

Koolituse läbinud isik:

 • Teab biotsiidiseadusest jt õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
 • Teab mikroorganismide üldisemaid leviku põhimõtteid ja paljunemist soodustavaid tingimusi;
 • Oskab leida olulise informatsiooni toote kasutusjuhendist ja ohutuskaardilt ning seda kasutada oma tavatöös ohutuse tagamiseks. Oskab valida ja kasutada isikukaitsevahendeid;
 • Oskab kasutada ja säilitada vastavalt juhistele ning tulemuslikult desinfitseerivaid aineid;
 • Oskab teha käte antiseptikat ja koristamisel töötada aseptiliselt;
 • Teab mustuse/saastatuse ja pinnakatte eripära;
 • Teab koristusplaani ja – juhendite tähtsust desinfitseerimise tulemuslikkuse saavutamisel;
 • Teab lihtsamaid ja olulisemaid desinfitseerivate ainete tulemuslikkuse hindamise viise;

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Hind: *** € (selgumisel)

* lisandub käibemaks

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi