Kutse andmine

Puhastusekspert on Teeninduse kutsenõukogu otsusega 26.04.2018 nr 6-2/14 kutseandajaks puhastusvaldkonna kutsetele kuni 24.aprill 2023.aasta.

Puhastusvaldkonnas on järgmised kutsed:

  • Puhastusteenindaja-abiline tase 2, spetsialiseerumisega majutusasutuse toateenindus – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastusteenindaja tase 3, spetsialiseerumisega majutusasutuse toateenindus ja eripuhastus – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, spetsialiseerumisega majutusasutuse toateenindus ja eripuhastus – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastustööde juht tase 5 – eksamit saab sooritada eesti keeles

Puhastusekspert on alates 2003. aastast puhastusvaldkonna kutse andjaks.

SA Kutsekoda on omistanud Puhastuseksperdile aastatel 2016 ja 2017 „Tunnustatud kutse andja“ kvaliteedimärgi, sellega väärtustatakse kutseandjaid, kes on teistele eeskujuks.

Kutseeksami toimumise ajad

ToimumisaegToimumiskohtDokumentide esitamise tähtaeg
29.11.2018
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
Kutseeksami algus kell 10.00
29.10.2018
08.02.2019
tase 5
Tallinn
Kutseeksami algus kell 10.00
08.01.2019
19.06.2019
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
Kutseeksami algus kell 10.00
19.05.2019

Dokumendid palume saata aadressile:

Puhastusekspert OÜ
Renneoru 4
Väike-Maarja
46202

või digitaalselt allkirjastatuna info@puhastusekspert.ee

NB!

  • Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 15.
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 12.
  • Puhastustööde juht, tase 5 kutseeksam toimub kui osalejaid on vähemalt 10.

Kui väljakuulutatud eksamile on registreerunud vähem isikuid, siis on Kutsekomisjonil õigus eksam ära jätta. Kutseeksami toimumine või mittetoimumine selgub üks kuu enne eksami toimumisaega (siis kui on dokumentide esitamise tähtaeg).

Kui kutseeksam jääb ära väheste osalejate tõttu, on juba avalduse esitanud isikutel võimalus valida uus kutseeksami aeg väljakuulutatud eksamite seast.

Koristusreis Islandile

Puhastusekspert on taas ette võtmas erialast reisi, sel korral on sihiks Island.

Loe edasi

Projekti HIT lõpuseminar Prantsusmaal

Puhastusekspert meeskond osales 5-6.juuni Prantsusmaal Caenis projekti HIT lõpuseminar. HIT (Hospital cleaners Innovative Training) projekti raames tegelesid prantslased, soomlased, taanlased, eestlased kaks aastat tervishoiuasutustes koristamise õpetamiseks ja arendamiseks mõeldud innovaatiliste õppeviiside loomisega.

Loe edasi