fbpx

Kutse andmine

Puhastusekspert on alates 2003. aastast puhastusvaldkonna kutse andjaks ning Teeninduse kutsenõukogu otsusega 05.05.2022 nr 32 oleme kutseandajaks puhastusvaldkonna kutsetele kuni 05.mai 2027.aasta.

Puhastusvaldkonnas on järgmised kutsed:

  • Puhastusteenindaja abiline tase 2 – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastusteenindaja tase 3 (spetsialiseerumine eripuhastustöötaja) – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 (spetsialiseerumine eripuhastustööde spetsialist) – eksamit saab sooritada eesti või vene keeles
  • Puhastustööde juht tase 5 – eksamit saab sooritada eesti keeles

KUTSEEKSAMITE TOIMUMINE SÕLTUB RIIGI EPIDEMIOLOOGILISEST OLUKORRAST!

Teeme koos kõik võimaliku, et eksami sooritamine meie juures oleks turvaline.

Vabariigi Valitsus leevendas kehtivaid COVID piiranguid ja alates 15.03.2022 ei pea teenustel osalejad enam oma nakkusohutust tõendama COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või läbipõdemise  kohta.

Seoses COVID piirangutega jäävad tööturuteenustel kehtima alljärgnevad nõuded:

  1. Täidetud on hajutatuse nõue ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
  2. Osalejad ja teenuste läbiviijad kannavad kaitsemaski, välja arvatud juhul, kui kaitsemaski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning isik tõendab nimetatud asjaolu tervishoiuteenuse osutaja väljastatud tõendiga, või kui see ei ole tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik (näiteks teenuse osutamist toetav viipekeeletõlk).
  3. Teenuse osutamise ajal peab teenuseosutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas kontrollima maski kandmist või vastavat arstitõendit. Teenuse läbiviija peab järgima enda tööandja töökeskkonna riskianalüüsis ette nähtud riskide maandamise meetmeid teenuse toimumise kohas.

Lisaks juhime tähelepanu, et eksamile ei lubata:
1) palaviku või muude haigusnähtudega inimesi;
2) kui Teie kohta kohaldub eneseisolatsiooni nõue.

Eksamile saabujad peavad desinfitseerima käed ja kandma maski, vajalikud vahendid on olemas eksami läbiviimise kohas.

Kutseeksami toimumise ajad

ToimumisaegToimumiskohtDokumentide esitamise tähtaeg
13.10.2022
tase 3 ja 4
Rakvere Ametikool
Piiri 8, Rakvere
Registreerimine lõppenud
11.11.2022
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
11.10.2022
09.01.2023
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
09.12.2022
09.02.2023
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
09.01.2023
28.02.2023
tase 5 ja taastõendamine
MS Teams28.01.2023
21.03.2023
tase 3 ja 4
Kopli Ametikool
Kopli 98, Tallinn
21.03.2023

Dokumendid palume saata aadressile:

Puhastusekspert OÜ
Renneoru 4
46202
Väike-Maarja

või digitaalselt allkirjastatuna info@puhastusekspert.ee

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks – info@puhastusekspert.ee; tel 56111048

NB!

  • Kutse andja jätab endale õiguse teha toimumisaegades muudatusi.
  • Eeldatav eksami sooritajate arv ühel päeval on 15 inimest.

Kui kutseeksam jääb ära väheste osalejate tõttu, on juba avalduse esitanud isikutel võimalus valida uus kutseeksami aeg väljakuulutatud eksamite seast.

Eksaminandil on õigus eksami sooritamist mõjuval põhjusel edasi lükata üks kord, sellest Puhastuseksperdile e-kirjaga teada andes vähemalt pool tundi enne eksami algust. Kõikidel teistel juhtudel tuleb eksaminandil esitada uus avaldus ning tasuda kutseomistamise tasu täies mahus.

SA Kutsekoda on omistanud Puhastuseksperdile aastatel 2016 ja 2017 „Tunnustatud kutse andja“ kvaliteedimärgi.

Artiklid

Vaata kõiki

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi