fbpx

Rahvusvaheline projekt „Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situation“

 

 

Projektis osalevad partnerid:

Rahvusvaheline projekt “Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situation” sai alguse 2021 aasta sügisel ja kestab 3 aastat. Idee projektiks tekkis, kui Puhastusekspert OÜ oli kaasatud ka Eestis koristusjuhiste välja töötamisse Terviseameti poolt. Koristuse õpetamisel, arendamisel, teavitustöös on palju potentsiaale ja võimalusi, et inimeste tervis oleks hoitud ning koristamisse panustus oleks asjakohane. See ei ole jõukohane ühele organisatsioonile ja vajab koostööpartnereid. Projekti eesmärgist lähtuvalt on oluline inglise, prantsuse, saksa keelese info läbi töötamine. Otsisime rahvusvahelisi partnereid ja uurisime, kellel oleks samas aktiivne huvi antud valdkonnas maailma paremaks muuta. Oluline oli ka teadusuuringute läbi töötamise ja analüüsi pädevus, sõltumatu teaduspõhine lähenemine projektis toodud koristussoovitustele ja kõrgel tasemel koristusalane pädevus.

Puhastuseksperdil projekti juhtpartnerina on kogemus sarnase projekti juhina, lisaks mitmetes erinevates projektides partnerina. Tuginedes eelnevatele kogemusele leidsime projekti meeskonda: Propuhtaus, Soome– Tarja Valkosalo omab pikaaegset kogemust koristusalaste teadusuuringute läbi töötamisel, koristusalaste raamatute, artiklite koostamisel, Tuula Suontamo Oy, Soome- PhD Tuula Suontamo on hulgaliselt teinud sõltumatuid uuringuid, katseid koristusalal, IFPRA Normandie, Prantsusmaa– pikaaegne projektide juhtimise, sh haiglakoristuse parendamise projektide kogemus, SVS B.V., Holland– pikaaegne kogemus professionaalse koristuse arendamisel, koolituste, õppekirjanduse välja töötamisel, Rakvere Reaalkool, Eesti- olemas pädevus videote ja õppematerjalide koostamisel.

Esimesed uuringud ja tulemused on nähtaval SIIN

Teaduspõhistele uuringutele tuginedes valmivad lühikesed videoklipid

Koristamine on tegevus, mis puudutab maailmas kõiki inimesi ja eluvaldkondi. Puhtusest sõltub inimeste tervis. SarsCov-12 viiruse levik maailmas on toonud kõrgendatud tähelepanu ka koristusele. Meedias on palju on presenteeritud desinfitseerimist, seda isegi tänavatel jms kohtades. Desinfitseerimine tähendab biotsiidide kasutamist, milleks peab olema seaduse järgi kutselisel kasutajal vastav väljaõpe. Paljudes olukordades ei ole vajagi kasutada desinfitseerivaid aineid, vaid piisab teadlikust puhastusest. Desinfitseerides musti pindu, siis desinfitseeriva aine mõju kas puudub või ei ole piisav, samas on ohud biotsiidi kasutusest töötaja ruumis viibivate inimeste  tervisele, resistentsuse tekkele. Kuna viiruse hävitamine ei ole peale desinfitseeriva aine kasutamise tulemusena silmaga näha, siis oluline on teadlikkus.

Kolme aasta jooksul plaanime:

  • Analüüsida vähemalt 15 maa koroona koristuse juhiseid, vähemalt 30 teadusuuringut ning nende põhjal teha vähemalt 10 teavitavat sotsiaalmeedia postitatust või kirjutatud artiklit
  • Koostada ja jagada teadliku koristamise tähtsust tutvustav videoklipp.
  • Uurida koroona juhiste jälgimist tegelikult, selleks küsitleme vähemalt 100 ettevõtet erinevates maades. Selle tulemuste kohta teeme vähemalt 5 postitust
  • Koostada viiele tüüpruumile teadliku koristuse juhise tavapäraseks koristuseks ning juhuks, kui koroona või muu haige on olnud ruumides.
  • Töötada välja lihtsalt toimiva eneseauditi, mille testimiseks katsetame seda esmalt 10 asutusega.

24.-25. jaanuar 2022 toimus Tallinnas Erasmus+ projekti „Safe and effective cleaning in pandemic situation“ avakohtumine.

Projektiga soovime tõsta teadlikkust koristamisega seonduvas viiruste tingimuses, kuidas  luua piisavalt puhas keskkond haiguste leviku vältimiseks ohutult ning minimaalsete ressurssidega. Selleks et ka kõige paremad juhised tegelikkuses tööle hakkaks on oluline puhastusteenindaja, töödejuhataja, kliendi poolt märgata ja teadvustada tegelikkust- milline mustus on, kuidas peaks koristama, et soovituslikud ained jms toimiks. Loodame teaduspõhise, kontrollitud koristusjuhiste ja hea teavitustöö abil jõuda võimalikult suure hulga inimesteni, et tõsta koristusteadlikust. See on võimalik vaid tänu projektile ning võimalus on oluliselt mõjutada inimeste tervist, heaolu, säästa keskkonda ja anda panus mõistlikule jätkusuutlikkusele koristuses.

Projekti uudistega saad tutvuda siin: 

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi