fbpx

Rahvusvaheline projekt „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800“

 

 

14-15. oktoobril 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.  

Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine INSTA800 on ametlik standard seitsmes riigis. Mitte kunagi ei ole kõigi seitsme riigi esindajad kokku saanud ja kogemusi vahetanud. PuhastuseksperOÜ-l on aegade jooksul tekkinud INSAT800-ga seonduvalt kontakte kõikide riikide esindajatega. Nii tekkis idee projektiks, mis võimaldaks kõik maad kokku kutsuda ja jagada omavahelisi kogemusi, õppida üksteiselt ning luua koos materjale, mille üksinda tegemine oleks olnud kas võimatu või liialt kallis, kuid samas oleksid paljudele vajalikud.

Nii saigi märtsis 2019. aastal esitatud projektitaotlus Erasmus+ strateegilise koostööprojektile. Projekti jäi siiski kuus riiki, kuna Norra partner kahjuks loobus viimasel hetkel ja liiga hilja oli otsida uut partnerit. Siiski leidsime võimaluse Norra kogemuse kaardistamiseks ja projektis kajastamiseks. 

Projekt kestab kolm aastat ja selle aja jooksul valmivad: 

  1. INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise, milles tuuakse välja head kogemused ning standardi väärkasutused, seeläbi aru saada, milleni on need viinud ja mida sellest õppida. Kõik materjalid teeme avalikult kättesaadavaks inglise keeles ja lisaks kõikide partnermaade keeltes. Usume, et sellest on kasu uutel standardi kasutajatel ja sellest tulenevalt on kogenenud standardi kasutajatel hea võimalus õppida teiste maade kogemustest.
  2. Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile arvestades mustusastet enne koristust ja saavutatavat kvaliteeditaset. Selleks sooritatakse erinevates maades kokku 1200 koristustesti, et tulemused oleksid usaldusväärsed. Sageli on küsimus, kui palju mõjutab koristuse aega ja sellega seoses ka hinda kui soovitud kvaliteet on näiteks tase 3 asemel tase 4. Loodame ühiselt loodud koristusaegade maatriksite abil sellele küsimusele objektiivseid vastuseid anda ning maatriksid saavad olema kõigile kättesaadavad meie kodulehel. 
  3. Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 2, 3 ja 4. Viime läbi ka eksperimentaalsed koolitused kevadel 2022. Loodame sellega välja pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele.  

 Projektis osalevad partnerid:

Aastal 2022 kevadel loodame läbi viia kõigile huvilistele seminari, kus tutvustame projekti tulemusi.  

Loodame väga, et projekt loob väärtust paljudele ja aitab kaasa tulemuspõhise koristuse arendamisele ning koristamisel mõttetu töö minimaliseerimisele. Koristamine, mille käigus ei eemaldata mustust, on tegelikult mõttetu tegevus. Liikudes ringi märkame sageli, kuidas pindu pestakse regulaarselt mustaks, kuid samas on olulised kohad pikalt puhastamata. Aeg ja ressurss kulub aga tegelik saavutatud puhtus ei ole ootuspärane.

Kui kõnetab tulemusele suunatud efektiivne koristamine, siis hoia ennast projekti tegevustega kursis.

Projekti uudiste kohta saad infot: 

Uuenenud koristustööde standard päevasele INSTA INSTA800 ehk EVS 914:2020 on nüüd ilmunud!

Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine ehk INSTA800 on aastast 2012 Eestis ametlik standard EVS 914. Tänaseks on Eestis INSTA kasutus üsna tavapärane ja paljudes asutustes on see aidanud luua ühtset arusaama puhtusest. Kasu standardist on esile toonud nii teenuse ostjad kui ka koristusfirmad.

Loe edasi

Mida ütleb OSKA uuring puhastusvaldkonna kohta?

OSKA on tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem, mis prognoosib milliste oskustega inimesi ja kui palju on vaja täna ning tulevikus. Loe lähemalt kinnisvarakorrashoiu valdkonda iseloomustavat.

Loe edasi

Desinfitseerimine kui turvatunde loomine?

Desinfitseerimine on saanud igapäevaseks nähtuseks kõikjal. Võitlus nähtamatu vaenlasega SARS-CoV-2 on maailma oluliselt muutnud ja teema on tõsine. Samas kas desinfitseerimine tõesti päästab maailma? Või hoopis vastupidi- toob kaasa uued hädad? Desinfitseerivate ainete kasutamine kõikjal ja kõigeks tundub sageli olevat „norm“. Seda kasutatakse nö „rahva rahustamiseks“

Loe edasi

Teadlikult loodud puhtus

Me võitleme nähtamatu vaenlasega – SARS-CoV-2. Silmaga ei ole võimalik hinnata, mis eemaldab viiruse pinnalt ja mis mitte. Teadlikkus on senisest veelgi olulisem.
Oleme viimastel nädalatel palju võtnud erinevatest kohtades orgaanilise mustuse, mikroobide kasvu ja koristusmeetodite tulemuslikkuse hindamiseks proove. Võime väita, et kõik võetud proovid räägivad ühte keelt.

Loe edasi