fbpx

Rahvusvaheline projekt „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800“

 

 

14-15. oktoobril 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.  

Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine INSTA800 on ametlik standard seitsmes riigis. Mitte kunagi ei ole kõigi seitsme riigi esindajad kokku saanud ja kogemusi vahetanud. PuhastuseksperOÜ-l on aegade jooksul tekkinud INSAT800-ga seonduvalt kontakte kõikide riikide esindajatega. Nii tekkis idee projektiks, mis võimaldaks kõik maad kokku kutsuda ja jagada omavahelisi kogemusi, õppida üksteiselt ning luua koos materjale, mille üksinda tegemine oleks olnud kas võimatu või liialt kallis, kuid samas oleksid paljudele vajalikud.

Nii saigi märtsis 2019. aastal esitatud projektitaotlus Erasmus+ strateegilise koostööprojektile. Projekti jäi siiski kuus riiki, kuna Norra partner kahjuks loobus viimasel hetkel ja liiga hilja oli otsida uut partnerit. Siiski leidsime võimaluse Norra kogemuse kaardistamiseks ja projektis kajastamiseks. 

Projekt kestab kolm aastat ja selle aja jooksul valmivad: 

INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise, milles tuuakse välja head kogemused ning standardi väärkasutused, et seeläbi aru saada, milleni on need viinud ja mida sellest õppida. Kõik materjalid on avalikult kättesaadavad eesti ja inglise keeles ning lisaks kõikide partnermaade keeltes. Usume, et sellest on kasu uutel standardi kasutajatel ja sellest tulenevalt on kogenenud standardi kasutajatel hea võimalus õppida teiste maade kogemustest.

Juhised standard INSTA 800 kasutamiseks seitsmest Euroopa riigist

Guidelines Using the INSTA 800 Standard from Seven European Countries

Kokemuksia INSTA 800-standardin käytöstä kuudesta Euroopan maasta

Leiðbeiningar um notkun INSTA 800 staðalsins frá sjö Evrópulöndum

Retningslinjer til brug af DSINSTA 800-standarden fra syv europæiske lande

Riktlinjer vid användande av standarden INSTA 800 från sju europeiska länder

Vadlīnijas, kā izmantot INSTA 800 standartu no septiņām Eiropas valstīm

Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile arvestades mustusastet enne koristust ja saavutatavat kvaliteeditaset. Selleks sooritatakse erinevates maades kokku 1200 koristustesti, et tulemused oleksid usaldusväärsed. Sageli on küsimus, kui palju mõjutab koristuse aega ja sellega seoses ka hinda kui soovitud kvaliteet on näiteks tase 3 asemel tase 4. Loodame ühiselt loodud koristusaegade maatriksite abil sellele küsimusele objektiivseid vastuseid anda ning maatriksid saavad olema kõigile kättesaadavad meie kodulehel. 

Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 2, 3 ja 4. Viime läbi ka eksperimentaalsed koolitused kevadel 2022. Loodame sellega välja pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele.  

 Projektis osalevad partnerid:

Aastal 2022 kevadel loodame läbi viia kõigile huvilistele seminari, kus tutvustame projekti tulemusi.  

Loodame väga, et projekt loob väärtust paljudele ja aitab kaasa tulemuspõhise koristuse arendamisele ning koristamisel mõttetu töö minimaliseerimisele. Koristamine, mille käigus ei eemaldata mustust, on tegelikult mõttetu tegevus. Liikudes ringi märkame sageli, kuidas pindu pestakse regulaarselt mustaks, kuid samas on olulised kohad pikalt puhastamata. Aeg ja ressurss kulub aga tegelik saavutatud puhtus ei ole ootuspärane.

Kui kõnetab tulemusele suunatud efektiivne koristamine, siis hoia ennast projekti tegevustega kursis.

Projekti uudiste kohta saad infot: 

Artiklid

Vaata kõiki

12 põnevat fakti koristusest (põhinevad teaduslike uuringute tulemustel)

Hiljuti toimus meil koolitus koostöös oma ala tõelise professionaali Tuula Suntamoga, kes on Soomes Jyväskylä Ülikooli keemia doktor ning kellel on pikaajaline kogemus pindade puhastamisega seotud uuringute läbiviimisel ja uurimustulemuste praktikasse rakendamisel.

Loe edasi

Rohkem kui aasta koroonaviirusega SARS-CoV-2-ga

Eelmisel aastal 12. märtsil kuulutati välja eriolukord. Sellel ja ka järgnevatel päevadel oli Puhastuseksperdi telefon „punane“ – uuriti, kuidas desinfitseerida õhku, pindasid jne. Valdas paanika ja teadmatus. Kas ja mis on muutunud koroona ja koristamine teemal ühe aastaga?

Loe edasi

Erinevate maade koristusjuhised ja uuringud ehk koroona ja koristamine

Koroonaviiruseid on olnud juba aastaid, kuid uus koroonaviirus nakkab väga kergelt ning tekitab teatud hulgal haigestunutel tõsiseid terviseprobleeme, mis survestab meditsiini.

Loe edasi

Miks peaks olema WC-poti kaas suletud kui laseme vett?

Meie pikaajalise kogemuse põhjal saame väita, tualettruumide puhtus on kõige petlikum ning WC-potist tulevad pritsmed määrivad seinu ning tekitavad ebameeldivat lõhna. Peale vaadates tunduvad pinnad kenasti puhtad ja ilusad, kuid tõeliselt šokeeriv vaatepilt avaneb siis, kui kustutame tule ja valgustame pindu vaid UV-lambiga.

Loe edasi