fbpx

Rahvusvaheline projekt „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800“

 

 

14-15. oktoobril 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.  

Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine INSTA800 on ametlik standard seitsmes riigis. Mitte kunagi ei ole kõigi seitsme riigi esindajad kokku saanud ja kogemusi vahetanud. PuhastuseksperOÜ-l on aegade jooksul tekkinud INSAT800-ga seonduvalt kontakte kõikide riikide esindajatega. Nii tekkis idee projektiks, mis võimaldaks kõik maad kokku kutsuda ja jagada omavahelisi kogemusi, õppida üksteiselt ning luua koos materjale, mille üksinda tegemine oleks olnud kas võimatu või liialt kallis, kuid samas oleksid paljudele vajalikud.

Nii saigi märtsis 2019. aastal esitatud projektitaotlus Erasmus+ strateegilise koostööprojektile. Projekti jäi siiski kuus riiki, kuna Norra partner kahjuks loobus viimasel hetkel ja liiga hilja oli otsida uut partnerit. Siiski leidsime võimaluse Norra kogemuse kaardistamiseks ja projektis kajastamiseks. 

Projekt kestab kolm aastat ja selle aja jooksul valmivad: 

INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise, milles tuuakse välja head kogemused ning standardi väärkasutused, et seeläbi aru saada, milleni on need viinud ja mida sellest õppida. Kõik materjalid on avalikult kättesaadavad eesti ja inglise keeles ning lisaks kõikide partnermaade keeltes. Usume, et sellest on kasu uutel standardi kasutajatel ja sellest tulenevalt on kogenenud standardi kasutajatel hea võimalus õppida teiste maade kogemustest.

Juhised standard INSTA 800 kasutamiseks seitsmest Euroopa riigist

Guidelines Using the INSTA 800 Standard from Seven European Countries

Kokemuksia INSTA 800-standardin käytöstä kuudesta Euroopan maasta

Leiðbeiningar um notkun INSTA 800 staðalsins frá sjö Evrópulöndum

Retningslinjer til brug af DSINSTA 800-standarden fra syv europæiske lande

Riktlinjer vid användande av standarden INSTA 800 från sju europeiska länder

Vadlīnijas, kā izmantot INSTA 800 standartu no septiņām Eiropas valstīm

Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile arvestades mustusastet enne koristust ja saavutatavat kvaliteeditaset. Selleks sooritatakse erinevates maades kokku 1200 koristustesti, et tulemused oleksid usaldusväärsed. Sageli on küsimus, kui palju mõjutab koristuse aega ja sellega seoses ka hinda kui soovitud kvaliteet on näiteks tase 3 asemel tase 4. Loodame ühiselt loodud koristusaegade maatriksite abil sellele küsimusele objektiivseid vastuseid anda ning maatriksid saavad olema kõigile kättesaadavad meie kodulehel.

Puhastamine standardi INSTA 800 kvaliteeditasemete järgi

Cleaning based on INSTA 800 quality levels

Ræsting sem byggir á gæðastigum INSTA 800

Rengøring baseret på INSTA 800 kvalitetsniveauer

Städning baserad på kvalitetsnivåer i INSTA 800

Tīrīšana, balstoties uz INSTA 800 kvalitātes līmeņiem

Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 2, 3 ja 4. Viime läbi ka eksperimentaalsed koolitused kevadel 2022. Loodame sellega välja pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele.  

 Projektis osalevad partnerid:

Aastal 2022 kevadel loodame läbi viia kõigile huvilistele seminari, kus tutvustame projekti tulemusi.  

Loodame väga, et projekt loob väärtust paljudele ja aitab kaasa tulemuspõhise koristuse arendamisele ning koristamisel mõttetu töö minimaliseerimisele. Koristamine, mille käigus ei eemaldata mustust, on tegelikult mõttetu tegevus. Liikudes ringi märkame sageli, kuidas pindu pestakse regulaarselt mustaks, kuid samas on olulised kohad pikalt puhastamata. Aeg ja ressurss kulub aga tegelik saavutatud puhtus ei ole ootuspärane.

Kui kõnetab tulemusele suunatud efektiivne koristamine, siis hoia ennast projekti tegevustega kursis.

Projekti uudiste kohta saad infot: 

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi