fbpx

Projekti tulemused

1. INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise

Juhendmaterjal on loodud selgitamaks standardi INSTA 800 kasutajatele erinevaid situatsioone, mis on seotud puhastusteenuse müümise, ostmise ja hindamisega. Käsiraamat annab praktilisi nippe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, mis võivad tekkida standardi INSTA 800 kasutamisel puhastusteenuse ostmisel/müümisel/hindamisel.

Selle juhendi koostamiseks intervjueeriti 77 ettevõtet erinevates riikides (Eesti 16, Läti 1, Soome 15, Island 3, Rootsi 15, Taani 27), kus kasutatakse standardit INSTA 800.

Juhised:

2. Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile

Aruandes esitatakse ajamõõtmiste tulemused, et teha kindlaks, kuidas mustuse kogus ja soovitud puhtusaste mõjutavad puhastusaega. Aega mõõdeti viies standardruumis: kontori-, tualett- ja klassiruum, koridor ning trepp. Kontoriruumi mõõtmised tehti ruumides, kus on nii kõva- kui ka vaipkattega põrand. Selle aruande koostamiseks tehti üle 800 ajamõõtmise Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis. Mõõtmised tõid esile, kuidas määrdumine ja soovitud kvaliteeditase mõjutavad puhastusaega, kui tähtis on mõista standardi sisu, osata tuvastada mustust ja kui olulised on koristusalased teadmised. Saadud andmete alusel saab analüüsida, kui palju suurendab kvaliteeditaseme tõstmine puhastuskulu, kuna tööjõukulud moodustavad puhastuskuludest suurima osa. Mõõtmistega tehti kindlaks ka asjaolud, mis võimaldavad nii kliendil kui ka teenusepakkujal puhastuskulusid vähendada.

Maatriksid:

Raportid:

3. Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 

Viisime läbi eksperimentaalsed koolitused suvel 2022. Koolituste tulemusel ja katsetustel saame nüüd pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele. Teadmiste tase 2 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks puhastusteenindajatele. Teenuse tellija teadmiste tase 1 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks kliendile.

Juhendid

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi