fbpx

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Räägi palun kõige pealt, kuidas sai Sinust üldse koolitaja.

Kuna mu ema oli matemaatikaõpetaja, siis üsna varases lapsepõlves otsustasin, et minust saab ka õpetaja. See soov ja tunne oli nii kindel, et teisi valikuid ülikooli minekuks isegi ei kaalunud.

Mis on parim osa koolitajaks olemise juures?

Kui koolituste tulemusel muutub midagi paremaks ja tekib väärtus, ehk kui inimestel ühel hetkel lööb silm särama, siis sellest tekibki innustus. Koolitustega loome eeskätt väärtust koristamises. See tähendab, et ruumid saavad puhtaks väiksema aja, ning väiksema hulga tarvikute ja ainete kuluga. Samas on hulgaliselt näiteid, kus koolitus on muutnud oluliselt paremaks inimese elukvaliteeti laiemalt ja olnud justkui teraapia. Innustatuna puhastuseõpingutest on uuest energiast tiivustatuna muudetud ka muid asju elus. Nii hea on teada, et olen saanud kaasa aidata kellegi elu paremaks muutmisele!

Sa rääkisid, mis on parima osa koolitajaks olemisest aga kas on ka midagi, mis on n-ö tõrvatilk meepotis?

Väga raske küsimus. Sageli esialgu rasked situatsioonid ja rasked inimesed, kuid ühel hetkel on need suurimad õppetunnid.

Aga kes on hea õpilane koolitusel? Milline ta on?

Avatud ja mõtleb kaasa, kuid see ei tähenda, et kõigega peaks nõus olema ja alguses tavaliselt tundub see mida räägime või näitame, võimatuna ja utoopiana.  Kindlasti ka pühendunud, ehk kui toimub koolitus, siis ta on selles hetkes- siin ja praegu. Teaduslikult on tõestatud, et tähelepanu ei saa suunata korraga kahele asjale. Koolituse tulemuslikkuses saab määravaks see, kui palju peale koolitust on õpilase käitumises ja/ või mõtlemises toimunud muutuseid. Ägedate tulemuste saavutamiseks on pühendumine oluline!

Räägi palun mõni naljakas lugu, mis on koolitajana ette tulnud.

Ühel pikemal koolitusel palju aastaid tagasi, treenisime iga päeva lõpus mopiga tööd ning kasutasime väheniiskeid ja niiskeid meetodeid. Harjutamine käis kooli pikas koridoris, kus oli parkettpõrand. Tollel ajal koristati seal nagu ikka- ämber, kalts ja törts mingit ainet. Pind oli „mustusega ühtlaselt ära maalitud“. Ütlesin kooli majandusalajuhatajale, et järgneva 3 nädala jooksul ei pea koristaja selles koridoris midagi tegema. Mõne nädala jooksul hakkas see kiht kaduma ja põrand võttis juba kerge läike ning nägi hea välja. Ühel päeval tuli majandusalajuhataja minu juurde ja küsis, millist pooni me sellele peale panime, et ta tahab ka seda osta ning hakata kasutama, sest põrand näeb nii hea välja. Ma vastasin, et me ei ole seda pesnud mitu nädalat, sellepärast näebki nii hea välja. Selle koha peal jutt lõppes. Järgmisel päeval tuli koristaja minu juurde uurima, et ma ütleks talle selle aine nime, sest nemad tahavad ka nii head tulemust. Siis sain aru, et eelmisel päeval ei jäädud mu juttu uskuma, arvati, et on saladuslik aine, mille nime ei taha ma avaldada. See tundus ebareaalne, et põrand näeb sellepärast hea välja, et ei pestud mitu nädalat….. aga nii see oli.

Aga kas on ka mõni ebameeldiv kogemus?

Taas raske küsimus, aga siiski. Käisime ühes koolis mitmed aastad järjest igal kevadisel koolivaheajal koolitamas. Igal korral majandusalajuhataja ütles, et temal ei ole aega osaleda, piisab kui puhastusteenindajad on kohal. Vaatamata mitmetele koolitustele ei muutunud seal mitte midagi. Koolitused said tehtud, inimesed olid pigem positiivsed, kuulasid kenasti ära, kuid kõik jätkus reaalses elus vanaviisi… Koolitajana tekib selline tühi ja ka väärtusetu tunne. Samas just see kogemus pani mõtlema, mida siis ikkagi teha, et päriselt toimuks muutused koristuses. Ainult koolitamisest siinkohal ei piisa. Oluline on kindlasti jätkutegevus, selge ja kõigile ühtselt arusaadav nägemus, mida ja miks hakatakse nüüd teistmoodi tegema ning selle märkamine ja harjutamine igapäeva elus.

Oled Aasta koolitaja 2022. Kas siit on veel kuidagi võimalik paremaks saada?

Uhh, ikka ja alati on. Koolitajaks olemine on piirideta mäng- ei saa kunagi „valmis“. Teatud mõttes läheb kõik endist viisi edasi- uue otsimine, katsetamine, huvi inimeste ja valdkonna arengu vastu, olemasolevate kogemuste jagamine ja inspireerimine. Samas on justkui vastutus suurem- ikkagi tiitliga Aasta koolitaja.

Tiitliga on kaasnenud hulgaliselt erilist, sooja ja väärtuslikku tagasisidet. Olen saanud kuhjaga kinnitust, et koolitaja on väga oluline inspireerija. Infot on tänapäeval küllaga, liigagi palju. Määravaks saab see, kas ja mida inimesed kasutama hakkavad ja siin on suur annus koolitaja inspireerimist.

(Võtab mõttepausi, et küsida endalt, mis oleks kõige olulisem arengukoht, milles tahab hetkel paremaks saada.)

Aeg on korvamatu ressurss. Maailmas, kus elame ja kus üks kriis ei jõua lõppeda, kui teine algab. Igast küljest on aru saada, et endist viisi enam elada ei saa. Puhastusvaldkonnas näen suurimat võimalust vajaduspõhises tegevuses- lepitakse kokku kui sageli ja kui puhas peab olema, eemaldatakse seda mustust, mis pindadel olla ei tohi ning seda tehakse minimaalsete ressurssidega- vesi, koristusained, tarvikud. Vajaduspõhine tegevus on juba seepärast vajalik, kuna puhastusteenindus ei ole popp valdkond. Näen siinkohal suuri potentsiaalse ja julgen öelda senise kogemuse põhjal, et vähemalt 40% koristuses tehtavast tegevusest on asjata ehk väärtusetu töö. Tahaksin olla tõelise vajaduspõhise koristuse saavutamisel teenäitajaks ettevõtete juhtidele, puhastustööde juhtidele ja puhastusteenindajatele. Selleks tahaksin aidata igaühe seisukohalt näha samme, mida vaja ette võtta ning inspireerida neid astuma ja siis aidata näha järgmisi samme jne. Tahaksin saada paremaks igaühe seisukohalt jõukohaste sammude väljatoomisel ja innustamisel neid astuma.

Aga räägime natukene numbritest ka. Kas oled mõelnud, mitu koolitust oled selle aja jooksul läbi viinud? Või näiteks mitu koolitavat on olnud?

Ei ole, aga proovime selgust saada. Koolitanud olen tegelikult üle 30 aasta, aga esimesed aastad käsitööd- kangastelgedel ja varrastel kudumine oli mu kirg. Õpilasi oli hulgaliselt. Üle 100 inimese olen kangastelgedel kuduma õpetanud.

Puhastusvaldkonna koolitused said alguse 1993. aastal kutsekoolis õpetajana olles. Puhastusekspert on nüüd 24- aastane, meie õppijate arv aastas on viimastel aastatel olnud suurusjärgus 600-1000 õpilast aastas. Lisaks tuleb ette erinevaid loenguid, koolitusi, kus osalejad ei kajastu meie õpilaste nimekirjas. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel iga viie aasta järel tuleb eneseanalüüsis välja tuua läbiviidud koolituste maht. Neid numbreid vaadates olen pikki aastaid koolitanud aastas keskmiselt umbes 800 tundi, seega julgeks pakkuda et olen läbi viinud u 23 000 tundi puhastusalaseid koolitusi. Koolitatavaid, kellega olen kokku puutunud, on kindlasti tuhandeid (võib-olla on see number ka viiekohaline).

Päris muljetavaldavad numbrid. Aga räägime muutustest. Milline oli koolitaja roll siis kui sa alustasid koolitajana ja milline on see täna?

Koolitaja roll on justkui kaleidoskoop, millel on erinevaid värve. Mingid osad rollist on teatud ajas justkui peidus, aga olemas ja siis aja möödudes tulevad jälle rohkem esile. Näiteks koolitaja enda innustus ja inspireerimise võimekus. Need on olnud kogu aeg olulised, kuid pigem on tänaseks see roll muutunud veelgi olulisemaks. Näiteks puhastuskoolitaja algusaegadel oli suur väljakutse, kus kohast saada materjali, mida tunnis rääkida. Suur osa ajast läkski materjali otsimisele, tõlkimisele jne. Tänasel päeval on materjale hulgaliselt, oluline on lihtsalt välja selekteerida nende usaldusväärsus, püüda aru saada, mis on tegelikkus ja mida on päriselt vaja. Lisaks otsida sõltumatuid teadusartikleid valdkonna kohta jne.

Elame infoajastul, mis kajastub ka koolitaja rolli muutusest, mida rääkisid, ehk materjale on palju ja tuleb selekteerida välja need õiged. Mis arengusuundasid näed koolitaja rollis tulevikus? Kas koolitaja roll on samuti pidevas muutumises ja koolitusvõtted muutuvad rohkem digitaalsemaks?

Kogu maailm on pidevas muutumises, nii ka koolitaja roll. Koolitaja roll on olla justkui teenäitaja, kuhu, miks ja kuidas tasub liikuda, et olla milleski parem, tunda ennast mugavamalt jne. Sageli tuleb olla ajast ees, samas ei saa minna liiga kaugele, siis kaob side koolitatavatega. Kui koolitustel käsitleda eilset päeva, siis see on ajalootund, mida on hea teada, aga uut väärtust ei loo.

Nii nagu kõikides muudes valdkondades, nii ka koristuses on üha enam kasutusel digitehnoloogiat. See seab koolitaja uute arenguülesannete ette, avab uksed uude põnevasse maailma. Näiteks kogudes digitehnoloogia abil informatsiooni kui palju kliente, millistel aegadel kasutab WC-d, millal saab prügikast täis või paberidosaator tühjaks. Selliste andmete olemasolu võimaldab tõelist vajaduspõhist koristust arendada ja rakendada. Nüüd tuleb mängu koolitaja roll- digitehnoloogia kogub andmed, kuid milliseid andmeid koguda, mida järeldada nende põhjal, mida hakata teistmoodi tegema jne.

Tänaseks on Puhastusekspert koolitusmaterjalid, koolituste lõputestid kõik elektroonses keskkonnas. Õppides ülikoolis õpetajaks, olin ma täiesti veendunud, et ma ei puuduta iialgi ühtegi arvutit ja minu töövahendiks on sukavardad ja kangasteljed. Nii suutsimegi dekanaadis selgeks teha, et arvutiõpetus tuleb meie õppekavast maha võtta, kui väärtusetu aine ja see ka õnnestus ära tõestada. Tänaseks on kõik sootuks muutunud ja muutub edasi. Põnev on arengutega kaasa minna, olla innustajaks, teerajajaks.

Aitäh selle inspireeriva loo eest. Kas soovid midagi veel öelda?

Koristuse õpetajaks sattusin ma juhuse tahtel. Kui keegi oleks näidanud mulle 30 aastat tagasi, ülikooli lõpusirgel olles, filmi mu elust oktoober 2022, ei oleks uskunud sellest mitte ühtegi asja. Ometi on nii läinud ja ma olen selle üle ütlemata õnnelik ja tänulik. Ma armastan oma tööd! See ei olegi töö, vaid elustiil- inspireerida looma teadlikult puhtamat maailma!

Aitäh Sulle ja palju edu!

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi