fbpx

Müügitingimused

Kehtivad alates 22.06.2023.

Veebipoe https://puhastusekspert.ee/pood/ (edaspidi Veebipood) omanik on Osaühing Puhastusekspert, registrikood 10487204, aadress Renneoru 4, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Viru maakond (edaspidi Puhastusekspert).

  1. MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO

1.1       Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ja teenuste (edaspidi Kaubad) ostmisel. Müügileping loetakse sõlmituks Ostja ja Puhastuseksperti vahel.
1.2       Veebipoes müüdavate Kaupade hinnad ning teave on välja toodud vastava Kauba juures. Pildid on illustratiivsed.
1.3       Kõik Veebipoes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20% (va raamatud, mille käibemaks on 9%). Avaldatud hinnad kehtivad ostu sooritamise hetkel.
1.4       Veebipoes näidatud Kauba hinnale lisandub tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.
1.5       Kui Kauba ostmisele rakendub soodustus (näiteks sooduskoodi olemasolul), arvutatakse Kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

2.1       Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud Kaubad ostukorvi. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning Kaupa ostukorvist eemaldada kuni Kauba eest tasumiseni.
2.2       Tellimuse vormistamiseks tuleb täita ostu sooritamiseks nõutud andmeväljad ning valida sobiv Kauba kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse Ostjale tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. NB! Pangalingiga tasumisel on Ostja kohustatud vajutama panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.3       Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks ja müügileping sõlmituks alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Puhastusekspert arvelduskontole. Ostja tasub Kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.
2.4       Veebipood saadab Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Tellimuse täitmisel saab Ostja täiendavalt e-posti aadressile arve ja saadetise jälgimiskoodi.
2.5       Kui tellitud Kaupa ei ole võimalik tarnida (sh seoses Kauba lõppemisega) on Puhastusekspertil õigus tellimus tühistada. Ostjat teavitatakse sellest esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh Kauba kättetoimetamise kulud) hiljemalt 14 päeva jooksul teate edastamisest. Osalise tühistamise korral võib Puhastusekspert paluda täpsustada Ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see tarnida või samuti tühistada.

  1. KOHALETOIMETAMINE

3.1       Veebipoest on võimalik tellida Kaupu Eesti Vabariigi piires.
3.2       Ostja valib ostukorvis sobiva kohaletoimetamise viisi. Kaup on võimalik tellida erinevate teenusepakkujate vahendusel, teenusepakkuja valiku saab Ostja teha ostukorvi vaates.
3.3       Kauba saatmise kulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures ostukorvi vaates.
3.4       Kaup jõuab üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
3.5       Puhastusekspert ei vastuta tarneteenust pakutava ettevõtte tarnekindluse eest.
3.6       Ligipääs e-õppe kursustele luuakse Ostjale Coursy õpikeskkonnas 48 h jooksul (tööpäevadel E-R, v.a riigipühadel) alates müügilepingu jõustumisest. Ligipääs e-õppe kursusele on ajaliselt piiratud ning vastav ajaline piirang on välja toodud Veebipoes Kauba juures.

  1. TAGANEMISÕIGUS

4.1       Pärast Kauba kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
4.2       14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Ostja tellitud Kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud Kauba testimiseks füüsilises poes.
4.3       Kui Kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Puhastusekspertil õigus alandada tagastamisele kuuluvat tasu proportsionaalselt vastavalt Kauba väärtuse vähenemisele.
4.4       Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv Kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektne toode).
4.5       Kauba tagastamiseks peab Ostja esitama Puhastusekspertile taganemise avalduse hiljemalt 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud kauba vedajale. Taganemise avalduse võib edastada e-posti aadressile info@puhastusekspert.ee.
4.6       14-päevane taganemisõigus ei kehti kui:
4.6.1    Ostjaks on juriidiline isik.
4.6.2    Ostetav Kaup sisaldab digitaalset sisu, välja arvatud juhul, kui Kaup ei ole veel Ostjale kättesaadavaks tehtud või Puhastusekspert tuvastab, et Ostja ei ole digitaalset sisu sisaldavat Kaupa 14-päevase taganemistähtaja jooksul kasutama hakanud. Digitaalset sisu sisaldavates kaupadeks on näiteks e-koolitused ja digitaalsed õppematerjalid.
4.6.3    Kaup on toodetud eritellimusena.
4.7       Puhastusekspert tagastab tagastatava Kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Tagastamisele ei kuulu kolmandate osapooltele tasutud tasud, eelkõige seoses järelmaksu kasutamisega seonduvad tasud.
4.8       Puhastusekspert võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni kuni Puhastusekspert on Kauba kätte saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
4.9       Kui Ostja on valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest Kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Puhastusekspert Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
4.10     Puhastusekspertil on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi Kaup, kui Kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Kauba turuhinna.

  1. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

5.1       Kauba kättesaamisel kohustub Ostja viivitamatult kontrollima Kauba vastavust ja kvaliteeti. Tellimusele mittevastavused kohustub Ostja teavitama Puhastuseksperdile 15 päeva jooksul aadressil info@puhastusekspert.ee.
5.2       Veebipood vastutab Ostjale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Puhastuseksperti kohustus.
5.3       Tarbijast Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Puhastuseksperti poole aadressil info@puhastusekspert.ee.
5.4       Puhastusekspert ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba üleandmist Ostjale.
5.5       Kui Veebipoest ostetud Kaubal on puudused, mille eest Puhastusekspert vastutab, parandab või asendab Puhastusekspert puudusega Kauba. Kui Kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Puhastusekspert Ostjale kõik müügi lepinguga kaasnenud tasud.
5.6       Puhastusekspert vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1       Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.

  1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1       Ostjal on õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele:
7.1.1    nõuda, et Puhastusekspert tarniks lepingutingimustele vastava Kauba;
7.1.2    nõuda, et Puhastusekspert hüvitaks Ostjale tekkinud kahju;
7.1.3    taganeda lepingust või öelda leping üles;
7.1.4    alandada hinda;
7.1.5    rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.2       Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, palume nendega pöörduda Puhastuseksperti poole aadressil info@puhastusekspert.ee.
7.3       Kui Ostja ja Puhastusekspert ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis lahendatakse vaidlus esimese kohtuastmena Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õiguse alusel. Kohtualluvus on kokku lepitud muuhulgas juhuks, kui Ostja asub pärast kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.
7.4       Lisaks eeltoodule on Tarbijast Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Puhastuseksperti vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
7.5       Tarbijast Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

  1. TINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1       Puhastusekspert jätab endale õiguse muuta käesolevaid kasutustingimusi. Kasutustingimuste muutmisel on uued tingimused kättesaadavad Puhastusekspert Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja taasesitada.

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi