fbpx

Koristamise digitaliseerimine

Kogu maailmas on koristusvaldkond liikunud üha enam IT-suunale, et optimeerida tööd ning seeläbi saavutada parim võimalik tulemus minimaalsete vahenditega.

Optiqo on seiretarkvara, mille abil saab jälgida kogu koristusprotsessi. Kogutud andmete põhjal saab optimeerida koristusprotsessi nii tööaja, tööjõu kui ka tulemuspõhiselt, samuti tarvikute ning ainete põhiselt. Koristamine muutub vajaduspõhiseks- puhastatakse sealt, kus on must ja ainult siis kui selleks on vajadus. Elektroonsed süsteemid tuvastavad probleemi alge – koristusgraafiku erinevus vs külastajate arv tunnis/päevas/nädalas/kuus; klientide tagasiside ruumide kohta; ruumis kulunud puhastamise aeg. Tarkvara on arendatud koristusalaste kitsaskohtade lahendamiseks, sh info automaatseks ja asjakohaseks liikumiseks. Kogutud elektroonsete andmetega saame anda samale ajaühikule kõrgema väärtuse, kuna ei tee koristuses juhuslikke liigutusi, vaid vajadusepõhist tööd. Aega säästes on võimalik kokku hoida sisemiste ressursside arvelt: juhtimis-, administreerimiskulude kokkuhoid, tööaja kokkuhoid.

Optiqo digitaliseerimist kasutavad:
 • Lennujaamad
 • Tervishoiuasutused
 • Puhastus-ja kinnisvarahoolduse ettevõtted
 • Ärihooned
 • Restoranid
 • Tanklad
 • Kaubanduskeskused
 • Jaemüügiketid
 • Raudtee ettevõtted
 • Teemapargid ja turistide atraktsioonid

Tutvustav video
Tarkvara rakendamise võimalused

 • Puhastusprotsessi juhtimine – koristusgraafikud, tagasiside andmine, töökäskude saatmine ja nende juhtimine, koristamisele kulunud aja seire. Kogutud andmete analüüsi põhjal saab teha järeldusi ja otsuseid vajalike muudatuste läbiviimiseks koristustöö protsesside optimeerimiseks ja oodatud kvaliteedi tagamiseks.
 • Kvaliteedihindamine – kvaliteedihindamise süsteeme kasutatakse puhastustööde hindamiseks, protsessi jälgimiseks, aruannete automaatseks genereerimiseks ja edastamiseks.
 • Hooldustoimingud – võimalik näha ja jälgida tänu asjakohaste ja täpsete andmete kogumise lahendustele. Teenindussagedusi saab kergesti reguleerida, lähtudes tegelikust vajadusest, mis võimaldab suurendada kuluefektiivsust ressursside haldamise kaudu.

Optiqo süsteemi kasutav Seattle Lennujaam valiti 2022 aastal Skytrax’i poolt Põhja-Ameerika kõige puhtamaks lennujaamaks ning Montreali lennujaam asus viiendal kohal. Loe täpsemalt

Oleme Optiqo Sweden AB ametlik edasimüügi partner Baltikumis.

OPTIQO digitaalne reaalajas toimiv lahendus AITAB ANDA IGALE PUHASTUSTEGEVUSES TEHTAVALE LIIGUTUSELE VÄÄRTUSE – teeme õigeid asju õigel ajal ja õigel viisil minimaalse aja ning ressurssidega.

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi