fbpx

Koristamise digitaliseerimine

Kogu maailmas on koristusvaldkond liikunud üha enam IT-suunale, et optimeerida tööd ning seeläbi saavutada parim võimalik tulemus minimaalsete vahenditega.

Optiqo on seiretarkvara, mille abil saab jälgida kogu koristusprotsessi. Kogutud andmete põhjal saab optimeerida koristusprotsessi nii tööaja, tööjõu kui ka tulemuspõhiselt, samuti tarvikute ning ainete põhiselt. Koristamine muutub vajaduspõhiseks- puhastatakse sealt, kus on must ja ainult siis kui selleks on vajadus. Elektroonsed süsteemid tuvastavad probleemi alge – koristusgraafiku erinevus vs külastajate arv tunnis/päevas/nädalas/kuus; klientide tagasiside ruumide kohta; ruumis kulunud puhastamise aeg. Tarkvara on arendatud koristusalaste kitsaskohtade lahendamiseks, sh info automaatseks ja asjakohaseks liikumiseks. Kogutud elektroonsete andmetega saame anda samale ajaühikule kõrgema väärtuse, kuna ei tee koristuses juhuslikke liigutusi, vaid vajadusepõhist tööd. Aega säästes on võimalik kokku hoida sisemiste ressursside arvelt: juhtimis-, administreerimiskulude kokkuhoid, tööaja kokkuhoid.

Optiqo digitaliseerimist kasutavad:
 • Lennujaamad
 • Tervishoiuasutused
 • Puhastus-ja kinnisvarahoolduse ettevõtted
 • Ärihooned
 • Restoranid
 • Tanklad
 • Kaubanduskeskused
 • Jaemüügiketid
 • Raudtee ettevõtted
 • Teemapargid ja turistide atraktsioonid

Tutvustav video
Tarkvara rakendamise võimalused

 • Puhastusprotsessi juhtimine – koristusgraafikud, tagasiside andmine, töökäskude saatmine ja nende juhtimine, koristamisele kulunud aja seire. Kogutud andmete analüüsi põhjal saab teha järeldusi ja otsuseid vajalike muudatuste läbiviimiseks koristustöö protsesside optimeerimiseks ja oodatud kvaliteedi tagamiseks.
 • Kvaliteedihindamine – kvaliteedihindamise süsteeme kasutatakse puhastustööde hindamiseks, protsessi jälgimiseks, aruannete automaatseks genereerimiseks ja edastamiseks.
 • Hooldustoimingud – võimalik näha ja jälgida tänu asjakohaste ja täpsete andmete kogumise lahendustele. Teenindussagedusi saab kergesti reguleerida, lähtudes tegelikust vajadusest, mis võimaldab suurendada kuluefektiivsust ressursside haldamise kaudu.

Optiqo süsteemi kasutav Seattle Lennujaam valiti 2022 aastal Skytrax’i poolt Põhja-Ameerika kõige puhtamaks lennujaamaks ning Montreali lennujaam asus viiendal kohal. Loe täpsemalt

Oleme Optiqo Sweden AB ametlik edasimüügi partner Baltikumis.

OPTIQO digitaalne reaalajas toimiv lahendus AITAB ANDA IGALE PUHASTUSTEGEVUSES TEHTAVALE LIIGUTUSELE VÄÄRTUSE – teeme õigeid asju õigel ajal ja õigel viisil minimaalse aja ning ressurssidega.

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi