fbpx

Puhastusekspert osales sügisseminaril „Puhas eesmärk“

Juba 15-ndat korda korraldas Puhastusimport sügisseminari, kus ka meie rõõmsalt osalesime. Terve päeva vältel oli jällenägemiserõõmu, kohtumisi ja kallistusi hulgaliselt. Nii nagu Tauri Tallermaa ütles, tegemist oli ühe suure suguvõsakokkutulekuga. Lisaks toredatele kohtumistele oli nii mõndagi kõrva taha panna seminaridelt.

Tahaks jagada teiega mõtteid, mis tundusid eriti väärtuslikud:

 • Tauri Tallermaa sõnul kõige hullem häirija on teadmatus. Seda oleme kogenud väga sageli oma töös. Seega saagem teadlikuks!
 • Christian Geisinger Saksamaalt tõi esile, et lähtuvalt pinnakattematerjalist tuleb mõelda mida, kuidas, millega  puhastada, et õnnestuksime. On vaja tunda nii pinnakatet, kui mustust, et teha valikuid koristuses.
 • Pirjo Falten Omnivast jagas värbamisega seonduvat. Tööjõu puudus, liikuvus on samuti probleemiks puhastusvaldkonnas. Pirjo sõnul 1 uue töötaja kogu värbamiskulu on 2,5 kuupalka. Kui suur on see puhastusteeninduses?

Mida Omniva kogemusest tasuks õppida?

 • Tööle võttes on oluline anda õigeid sõnumeid. Läbi on viidud kampaaniaid mis tutvustavad reaalset töösisu. Kasutati lühikesi tekste ja lihtsat keelt. Kui hästi üldsus teab tänapäevasest puhastusteenindusest ja töö sisust?
 • Värbamisel on oluline keskenduda sihtrühmale, keda soovitakse värvata
 • Oluline on töötajate rahulolu, 2 aastat tagasi kogesid Omnivas töötajad palju negatiivset. Üks oluline muutus oli otseste juhtide töö ümber korraldamine, et juht jõuaks alluvatega 1:1-le suhelda. Nüüd on selleks aega, et juht saaks küsida, kuidas läheb? Kui koormatud on meie puhastustööde juhid? Kas neil on aega puhastusteenindajalt küsida, kuidas läheb?
 • Oluline on panna uus töötaja tundma, et ta on väga oluline
 • Töötaja tahab, et temast hoolitakse. Mida see konkreetselt tähendab võib olla igaühe jaoks erinev. Kui teadlikud oleme, mis tekitab töötajal hoolivuse tunde?
 • Puhastusvaldkonnas oleks oluline oma tööeesmärgi sõnastamine. Millist emotsiooni loome oma klientidele? Puhastusteenus on heaolu teenus, kui sageli, kuidas seda komunikeerime?
 • Omnivas sõnastati juhtide tasandil 5 põhimõtet, mida hakati pidevalt kasutama, kordama nagu mantrat. Vaid nii saab muuta arvamusi, vaatenurki.

Kadi Kenk Teeme Ära SA ettekandest tooks esile:

 • Koostöö, positiivsus, rõõmustamine, info jagamine, „teeme-äralikkus“ ja järjepidevus loovad keskkonna, kus inimesed tahavad endast anda parima!
 • Oluline on võtta esialgu väike asi ja see ära teha jne. Nii on ka muudatuste ellu viimisega puhastusvaldkonnas
 • Muutust on vaja juhtida kirega, oluline on eestvedaja usk! Takistajaid on alati. Positiivne visioon, sõnastada alati lõppeesmärk.
 • Plaan aitab edasi, tõestab teistele, et oled läbi mõelnud. Samas plaan ei tööta lõpuni mitte kunagi….
 • Muutuste teekonnal on kindlasti „halbu uudiseid“, oluline et keegi meeskonnas sel hetkel hoiab meeleolu hea ja usu kõrge

Helena Väljaste pani mõtlema siin ja praegu olemise teemale. Uuringud näitavad, et vähemalt pool ärkveloleku ajast me ei ole nö „kohal“, seda nii tööl, kui kodus. Tähelepanu uitab, mõtleme millelegi muule. Samas õnne tunne sõltub otseselt kohaloleku kvaliteedist. Kui tegutseme „autopiloodina“ väga raske on olla õnnelik.

Seminarist lühikokkuvõte – puhastusvaldkond saab pakkuda õnne ja õnnestumis, kui oleme teadlikud, siht on silme ees, oleme keskendunud sellele, mida teeme. Tähtsal kohal on oma meeskonnast hoolimine, vastastikune kuulamine ja tunnustamine.

 

 

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi