fbpx

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Määrusega saab tutvuda siin.

Järgnevalt ülevaade määruses toodud nõuetest puhastusteenusele:

 • Euroopa Liidu ökomärgisega või muu standardi EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgisega, mis on Euroopa Liidus tunnustatud, ainete kasutamise kogemus
 • Personali pädevuse suurendamine koolitamisega, mis hõlmab potentsiaalseid keskkonnamõjutegureid, sh puhastusainete õige doseerimine, reovee kõrvaldamine, jäätmete liigiti kogumine.
 • Puhastusteenuse pakkumisel tuleb kehtestada tegevuskord, kuidas minimaalselt iga nelja kuu tagant üks täistööpäev seiratakse määruses toodud kriteeriume. Nendeks on:
  • kasutatud koristusainete kogused
  • kasutatud tarvikud
  • puhastamiseks kasutatud vee kogus ja vee kõrvaldamise koht
  • puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogus ja nende liigiti kogumine

Määruses on lisaks kohustus vähese keskkonnamõju tagamiseks:

 • koristusaineid kasutada vastavalt juhendile
 • kus võimalik, kasutada ökomärgisega koristusaineid
 • minimeerida ühekordsete tarvikute kasutamist
 • tagada optimaalne vee kasutus
 • vähendada puhastamise käigus tekkinud jäätmete kogust
 • tagada jäätmete liigiti kogumine

Lisaks võib hankija kehtestada nõudeid kasutatavale paberile ning näiteks nõude kasutada mikrokiust koristustekstiile.

Kõige selle eesmärk on keskkonnasäästlik puhastusteenus. Kui vaadata suurt pilti, siis koristamise eesmärk on puhtus. Puhtusel erinevates kohtades on erinev tähendus, oluline on esmalt määratleda erinevatele osapooltele üheselt arusaadavalt, mida tähendab puhtus ja millises seisukorras peab olema ruum peale koristust. Seejärel on oluline määratleda, kui sageli tuleb koristada ehk millise ajaga tekib mustus sellisel määral, et see segab põhitegevust. Koristamisel tuleb eemaldada see mustus, mis antud ruumis olla ei tohi, saavutatud peab olema kokkulepitud puhtusaste.

Mustuse eemaldamine peab toimuma võimalikult väheseid ressursse kasutades, kergelt ja minimaalse ajaga. Selline on teadlik koristamine, samas ka keskkonnasäästlik koristamine.

Näiteks, kui võrrelda koristamisel lappide/moppide pesemist veeämbris ja eelniisutatud koristustekstiilidega koristamist, siis eelniisutatud koristustekstiilidega koristamisel on:

 • 10 korda väiksem veekulu
 • 20 korda väiksem koristusainete kulu
 • vähemalt 25% väiksem tööaeg
 • tulemuseks puhtamad pinnad
 • vähenenud vajadus eripuhastustööde järele
 • mikroorganismide pärsitud areng
 • töö on aseptiline, ei veeta mustust ühelt pinnalt teisele

Seega teadlik puhastamine aitab säästa keskkonda, kulusid ja on jätkusuutlik.

Aitame oma klientidel keskkonnanõuete täitmisega käsikäes optimeerida koristamist, saavutamaks soovitud puhtus optimaalsemate ressurssidega.

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi

10 nippi köögi puhastamiseks

Köök on kodu osa, kus pererahvas veedab tavaliselt palju aega. Söögivalmistamisega kaasneb ka paratamatult palju mustust- eeskätt rasvane mustus, kuid tekib ka tolm, maha kukkunud puru, söögijäätmed ning lisaks veel kraanikausis sete ja märg mustus. Seega köögis on palju erinevat liiki mustust, mis meid kimbutab. Samas on köögi puhtus oluline, kuna tegemist on toiduainetega kokku puutuvate pindadega.

Loe edasi

Kui palju aega kulub keskeltläbi kodu koristamisele?

Aeg on korvamatu ressurss. Igapäeva elus kuuleme ikka ja jälle inimesi kurtmas, et ei ole aega ja elutempo on liiga kiire. Ööpäevas on 24 tundi. See, milline väärtus sellel ajal on ja kui nauditavalt seda veedame, sõltub iga inimese enda otsusest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine koristus – projekti kokkuvõte

31.oktoobril lõppes 3-aastane Erasmus+ projekt „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800“. Projekt tõi kokku INSTA800 seitsme kasutajariigi tõelised spetsialistid. Aastate jooksul jagasime omavahel kogemusi, õppisime üksteiselt, kuid lõime ka palju uut materjali, mis aitab puhastusvaldkonnas vajaduspõhist koristust kuluefektiivselt korraldada ja mis aitab parandada puhastusteenindaja tööefektiivsust.

Loe edasi