fbpx

Paides toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajate koolitus

19.veebruaril tulid Paides kokku puhastusvaldkonna koolitajad ja kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmed, et ühiselt kutseeksamite hindamist lihvida.

Esimene puhastusvaldkonna kutseeksam toimus 4.veebruaril 2004, tänaseks on toimunud puhastusvaldkonnas 283 kutseeksmait ning kehtivaid kutsetunnistusi on hetkel 3 112, neist 116 Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistust. Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus on tähtajaline, tasemed 4-2 kutsetunnistused puhastusvaldkonnas on tähtajatud.

Olulisemaid mõtteid Paide seminarilt:

  • Õppeprotsessis on oluline arvestada õppija enesearengut, kujundada väärtustava hoiakut. Olulisteks võtmepädevusteks on kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, meeskonnatöö, analüüsioskus ja loovus.
  • Kutseeksamil hindamine on õiglane ja erapooletu, olenemata sellest kus, kuidas ja mil viisil on oskused/ teadmised omandatud.
  • Puhastusvaldkonnas tase 3 ja 4 eksami sooritajate hulgas viidi läbi rahulolu uuring. Tulemuseks oli, et 100% vastanute arvates oli eksamile eelnev info piisav ja eksami tulemus oli õiglane. 50% vastanute arvetes oli eksamil saadud tagasiside piisav. Ülejäänud tõid välja ettepanekuid, millist infot nad sooviksid saada. Näiteks 40% vastanutest leidis, et sooviksid teada peale testi sooritamist täpset testi tulemust. Puhastusvaldkonna kutsekomisjon ja hindamiskomisjonid võtavad ettepanekuid arvesse.
  • Harjutati hindamist ning diskuteeriti oluliste hindamispõhimõtete üle. Rõõm on tõdeda, et taseme 3 hindamise harjutamisel said 9 meeskonda põhimõtteliselt sama hindamistulemuse. Seega võime tõdeda, et süsteem on loogiline, hindajale abiks ning erinevad hindajad hindavad ühiste põhimõtete alusel.

Tuginedes seminaril kuuldud kutsehariduse põhimõtetele, on rõõm tõdeda, et oleme igati õigel teel – viimaste aastate jooksul oleme palju tegelenud individuaalsete õppeplaanide koostamisega, sest meie jaoks on keskmes õppija eneseareng!

Rohkem infot kutseeksamite kohta

Koolituskalender

Kõik koolitused

Teadlikult loodud puhtus

Me võitleme nähtamatu vaenlasega – SARS-CoV-2. Silmaga ei ole võimalik hinnata, mis eemaldab viiruse pinnalt ja mis mitte. Teadlikkus on senisest veelgi olulisem.
Oleme viimastel nädalatel palju võtnud erinevatest kohtades orgaanilise mustuse, mikroobide kasvu ja koristusmeetodite tulemuslikkuse hindamiseks proove. Võime väita, et kõik võetud proovid räägivad ühte keelt.

Loe edasi

Desinfitseerimine – kuidas seda teha ja mis on eesmärk?

Puhastusekspert koostöös Terviseametiga jagab soovitusi viiruse leviku tõkestamisel

Loe edasi

Targalt puhtaks ka eriolukorras

Head kliendid ja koostööpartnerid!

Loe edasi

Puhastuseksperti soovitused Terviseameti väljastatud juhiste täitmiseks

2. märtsil 2020 andis Terviseamet välja soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teades igapäevaselt koristamise kitsaskohti, anname lisasoovitusi, et ametlikes soovitustes kirjas olev aitaks tagada soovitud tulemused teie asutuses ja kodus. Terviseameti juhendi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks leiate siit 

Loe edasi