fbpx

Paides toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajate koolitus

19.veebruaril tulid Paides kokku puhastusvaldkonna koolitajad ja kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmed, et ühiselt kutseeksamite hindamist lihvida.

Esimene puhastusvaldkonna kutseeksam toimus 4.veebruaril 2004, tänaseks on toimunud puhastusvaldkonnas 283 kutseeksamit ning kehtivaid kutsetunnistusi on hetkel 3 112, neist 116 Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistust. Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus on tähtajaline, tasemed 2-4 kutsetunnistused puhastusvaldkonnas on tähtajatud.

Olulisemaid mõtteid Paide seminarilt:

  • Õppeprotsessis on oluline arvestada õppija enesearengut, kujundada väärtustavat hoiakut. Olulisteks võtmepädevusteks on kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, meeskonnatöö, analüüsioskus ja loovus.
  • Kutseeksamil hindamine on õiglane ja erapooletu, olenemata sellest kus, kuidas ja mil viisil on oskused/ teadmised omandatud.
  • Puhastusvaldkonnas tase 3 ja 4 eksami sooritajate hulgas viidi läbi rahulolu uuring. Tulemuseks oli, et 100% vastanute arvates oli eksamile eelnev info piisav ja eksami tulemus oli õiglane. 50% vastanute arvetes oli eksamil saadud tagasiside piisav. Ülejäänud tõid välja ettepanekuid, millist infot nad sooviksid saada. Näiteks 40% vastanutest leidis, et sooviksid teada peale testi sooritamist täpset testi tulemust. Puhastusvaldkonna kutsekomisjon ja hindamiskomisjonid võtavad ettepanekuid arvesse.
  • Harjutati hindamist ning diskuteeriti oluliste hindamispõhimõtete üle. Rõõm on tõdeda, et taseme 3 hindamise harjutamisel said 9 meeskonda põhimõtteliselt sama hindamistulemuse. Seega võime tõdeda, et süsteem on loogiline, hindajale abiks ning erinevad hindajad hindavad ühiste põhimõtete alusel.

Tuginedes seminaril kuuldud kutsehariduse põhimõtetele, on rõõm tõdeda, et oleme igati õigel teel – viimaste aastate jooksul oleme palju tegelenud individuaalsete õppeplaanide koostamisega, sest meie jaoks on keskmes õppija eneseareng!

Rohkem infot kutseeksamite kohta

Koolituskalender

Kõik koolitused

Uuenenud koristustööde standard päevasele INSTA INSTA800 ehk EVS 914:2020 on nüüd ilmunud!

Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine ehk INSTA800 on aastast 2012 Eestis ametlik standard EVS 914. Tänaseks on Eestis INSTA kasutus üsna tavapärane ja paljudes asutustes on see aidanud luua ühtset arusaama puhtusest. Kasu standardist on esile toonud nii teenuse ostjad kui ka koristusfirmad.

Loe edasi

Mida ütleb OSKA uuring puhastusvaldkonna kohta?

OSKA on tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem, mis prognoosib milliste oskustega inimesi ja kui palju on vaja täna ning tulevikus. Loe lähemalt kinnisvarakorrashoiu valdkonda iseloomustavat.

Loe edasi

Desinfitseerimine kui turvatunde loomine?

Desinfitseerimine on saanud igapäevaseks nähtuseks kõikjal. Võitlus nähtamatu vaenlasega SARS-CoV-2 on maailma oluliselt muutnud ja teema on tõsine. Samas kas desinfitseerimine tõesti päästab maailma? Või hoopis vastupidi- toob kaasa uued hädad? Desinfitseerivate ainete kasutamine kõikjal ja kõigeks tundub sageli olevat „norm“. Seda kasutatakse nö „rahva rahustamiseks“

Loe edasi

Teadlikult loodud puhtus

Me võitleme nähtamatu vaenlasega – SARS-CoV-2. Silmaga ei ole võimalik hinnata, mis eemaldab viiruse pinnalt ja mis mitte. Teadlikkus on senisest veelgi olulisem.
Oleme viimastel nädalatel palju võtnud erinevatest kohtades orgaanilise mustuse, mikroobide kasvu ja koristusmeetodite tulemuslikkuse hindamiseks proove. Võime väita, et kõik võetud proovid räägivad ühte keelt.

Loe edasi