fbpx

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Suurimaks projekti osaks oli tööaja katsete sooritamine, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju mõjutab INSTA800 järgi erinevatele kvaliteeditasemetele jõudmine tööaega. Sooviti teada, kuidas ühe taseme võrra kõrgem kvaliteeditase või ühe taseme võrra rohkem mustust enne koristust mõjutab tööaega. Katseid tehti viie tüüpruumi koristamisel – kontori-, tualett- ja klassiruum, koridor ning trepp. Kokku tehti üle 800 katse. Need toimusid Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Teadaolevalt teisi nii laialdasi uurimusi ei ole, mis uuriks reaalses elus koristamise näitel mustuse esinemise ja kvaliteeditaseme mõju tööajale. Seega on tegemist olulise ja väärtusliku uuringuga, mille tulemused on väga huvitavad ja kasulikud. Lisaks tööaja määratlemisele selgusid katsete käigus nii mõnedki muud õpetlikud aspektid. Tööaja katsete kohta on koostatud põhjalik raport, milles on olulisi andmeid ja nõuandeid koristusteenuse pakkujatele, teenuse ostjatele ja kõikidele teistele puhastusvaldkonna spetsialistidele. Raport on leitav SIIT.

Lühidalt olulisemad järeldused:

  • Ühe taseme võrra kõrgem kvaliteeditase või ühe taseme võrra rohkem mustust enne koristust mõjutab tööaega 10 – 30%. Tööaeg on koristusteenuse suurim kuluallikas, seega on oluline nii teenuse pakkujatel kui ostjatel arvestada kvaliteeditaseme ja ka määrdumise mõju tööajale. Oluline on määratleda vajaduspõhised kvaliteeditasemed, kontrollida nende saavutamist ja vältida igaks juhuks kõrgemate tasemete määratlemist. Kui teenuse perioodil muutub ruumide kasutamise intensiivsus, näiteks lubatakse ühe hetkel tööle kaasa võtta lemmikloomad, siis see tekitab rohkem mustust. Koristatavad ruutmeetrid jäävad samaks, kuid puhastusteenuse tööaeg saavutamaks kokkulepitud kvaliteeditaset, võib-olla oluliselt suurem.
  • Tähtis on määratleda vajaduspõhine kvaliteedisagedus. Ruume koristatakse, kui need on määrdunud määral, mis võib hakata segama igapäevast tegevust. Sageli püütakse ebakvaliteetset puhastust korvata sagedasema koristusega. Tehes ebakvaliteetsemat tööd sagedamini, ei muutu olukord paremaks. Oluline on, et peale koristust on ruumid kokkulepitud tasemel puhtad ja jälgitakse, millise aja jooksul tekib sinna mustus, mis seal olla ei tohiks.
  • Puhastustööde juhtide ja puhastusteenindajate teadlikkus on võtmeküsimus, nii koristustehniline kui ka INSTA800 puudutav. Näiteks Rootsis tehtud katsetes selgus, et oskaja puhastusteenindaja saavutas soovitud tulemuse 33% väiksem ajaga.
  • Koristamisel kulub palju aega tegevustele, mis mustust ei eemalda ehk väärtust ei loo. Näiteks puhastatakse sageli puhtaid pindu, sest ollakse harjunud tegema rutiinseid tegevusi. See on asjatult raisatud ressurss. Oluline väljakutse on viia sellised tööd miinimumini, aga see eeldab teadlikkust.
  • Valede koristusmeetodite kasutamine on kulukas ja võib muuta olukorda veelgi hullemaks. Näiteks liialt märjad meetodid, aine liigne doseerimine jms tekitab pinnamustust.

Oluline on märgata, millised kohad on mustad ja aru saada, milline mustus peab olema eemaldatud, et soovitud kvaliteeditase oleks saavutatud. Soovimatu mustuse eemaldamisel on määrava tähtsusega teadlikkus – vastavalt mustusele sobiva meetodi, aine ja tarviku valik ning kasutamine. Võtmeküsimuseks on puhastusteenindaja ja puhastustööde juhi teadlikkus. Kuna puhastusteenindajad on sageli vahetuv tööjõud, on oluline puhastustööde juhi võimekus suunata ja õpetada puhastusteenindajaid vajaduspõhiselt tegutsema. Seega puhastustööde juhtide koristustehniline ja INSTA800 alane teadlikkus saab koristusteenuse pakkumisel määravaks. Tuginedes katsete tulemustele, võib 30-50% reaalselt tööajast, mida puhastusteenindajad objekti koristamiseks vajavad, oleneda puhastustööde juhi võimekusest neid juhendada. Sageli on puhastuseks tööaega liialt vähe, aga aja lisamisel ja ebaefektiivsete tegevuste tegemisel ei muutu tulemus paremaks.

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi