fbpx

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Eksperdid jagasid oma kogemusi, kuidas digitaalselt kogutud andmed aitavad koristust muuta vajaduspõhiseks ning seeläbi säästa ressursse. Nende jagatud rahvusvahelised kogemused olid inspireerivad.

Näiteks toodi esile Norra kaubanduskeskuse kogemus, kus klient ei olnud rahul koristusteenusega. Nii teenuse ostja kui ka pakkuja olid rahulolematud ning otsiti lahendusi, kuidas koostöö toimima saada. Kaubanduskeskuse 6 WC-sse paigaldati digitaalsed andmete kogujad, mis fikseerisid ära WC-de kasutatavuse. Puhastusteenindajad fikseerisid oma tööaja samas seadmes, kusjuures viimased kolm koristusaega olid klientidele nähtavad. Lisaks sellele oli klientidel võimalus QR-koodi abil anda teenuse kvaliteedile tagasisidet.

Analüüsides 1 kuu jooksul kogutud andmeid, selgus järgnev:

  • Kahe koristuskorra vahel WC-sid külastanud klientide arv oli oluliselt suurem, kui tavapäraselt teistes sarnastes ruumides ehk koristus toimus liiga harva.
  • Klientide tagasiside põhjal oli kõige suurem probleem, et WC-s ei ole paberit. Analüüsides täpsemaid andmeid selgus, et ilma paberita WC-s käis üle 70 inimese, kes tõenäoliselt ei olnud olukorraga rahul.
  • Kliendi ja teenusepakkujaga olukorda analüüsides oli klient valmis ostma lisakoristuse kordi. Andmed näitasid, et isegi, kui tuleks hakkama saada samade koristuskordadega, kuid muuta koristamise kellaaega, siis on võimalik saavutada oluliselt parem kliendirahulolu.
  • Koristamine peaks toimuma vajaduspõhiselt. WC külastatavuses olid suured erinevused – 450 kuni 223 klienti päevas. Numbrid näitasid, et võimalus on muuta tegevus vajaduspõhisemaks, sest seni oli koristamine planeeritud kõikides ruumides ühtemoodi.

Olukorra lahendus oli lihtne ning seda oli võimalik realiseerida lühikese ajaga. Ilma reaalseid andmeid omamata oleks nii koristusfirmal kui ka kliendil olnud raske teha kaalutletuid otsuseid. Lisaks on reaalset infot omamata  oluliselt rohkem „emotsionaalseid vestluseid“.

Eksperdid tõid esile veel Uus-Meremaa lennujaama kogemust, kus on sadu digitaalseid andmete kogujaid, mis aitavad koristust muuta efektiivsemaks. Selle tulemusena:

  • Puuduvad koristusjuhendid, sest iga päeva tööülesanded moodustatakse vastavalt vajadusele – erinevad andurid ja info kogumise süsteemid annavad sisendi, mille põhjal moodustub elektroonne vajaduspõhine nimekiri, mida puhastusteenindaja asub puhastama. Puhastusteenindaja registreerib oma tööaja, tehtud tööd ning esinenud probleemid. Andmeid analüüsides tehakse järjepidevalt arendustööd.
  • Seiratakse elektroonselt olulisemate ruumide külastatavust, kogutakse klientide tagasisidet QR-koodide abil, seiratakse prügikastide täituvust ning dosaatorite tühjenemist, mis on varustatud anduritega.
  • Koristatakse vajaduspõhiselt ehk seal, kus on vaja ning eemaldatakse mustust, mida on sel hetkel, selles kohas on vaja eemaldada.

Uus-Meremaa süsteemi käivitamine võttis aega umbes 6 kuud. Kui andmete kogumine, seiramine ja analüüsimine oli paika saadud, siis korraldati lennujaama koristus 25-30% väiksemate kuludega ning seejuures parema tulemusega.

Kui sind huvitab, kuidas oleks võimalik koristust muuta digitaliseerimise abil tõhusamaks, siis tule meie koolitusele “Digilahenduste kasutamine koristamise optimeerimisele” Koolituse toimumisaja leiad meie koolituskalendrist.

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi