fbpx

Kui palju aega kulub keskeltläbi kodu koristamisele?

Aeg on korvamatu ressurss. Igapäeva elus kuuleme ikka ja jälle inimesi kurtmas, et ei ole aega ja elutempo on liiga kiire. Ööpäevas on 24 tundi. See, milline väärtus sellel ajal on ja kui nauditavalt seda veedame, sõltub iga inimese enda otsusest.

Puhas kodu, töö- või õpikeskkond on olulise tähtsusega, sest see mõjutab meie tervist, töövõimet ja heaolu. Sellest tulenevalt oleme uurinud, kui palju kulub aega ühe keskmise kodu koristamiseks nädalas. Erinevatele andmetele tuginedes oleme saanud vastuseks 4 tundi nädalas.

Meie koristusalastel koolitustel teadlikkust arendamas käinud inimesed on andnud tagasisidet, mis on muutunud nende jaoks, kui koolitustel omandatu on kasutusele võetud. Kõige suurem on muutus ajaline võit, kuna tagasiside järgi saab teadliku lähenemisega kodu puhtaks 4 tunni asemel 2,5 tunniga. Seega aastas säästetakse 78 tundi. Kui see taandada töötamisele, siis justkui 10 päeva aastas on saadud lisapuhkust. Lisaks säästetud tundidele on koristuse protsess oluliselt nauditavam ja lihtsam. Ainete ja tarvikute valik on teadlik ning mustust osatakse märgata ja eemaldada oluliselt efektiivsemalt.

Eestis on Statistikaameti andmetel 632 400 leibkonda 2022 aasta seisuga. Kui iga kodu koristamiselt säästetaks nädalas 1,5 tundi, siis säästetakse ühiselt 5 639 aasta jagu aega. Kui soovid saada oma leibkonnas 78 väärtuslikku tundi aastas juurde mõnusate asjade tegemiseks, siis meie saame Sind aidata.

Artiklid

Vaata kõiki

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi